Generator odkazu

Díky této službě budou vaše webové stránky pro zákazníky a návštěvníky ještě informativnější.

Pomocí generátoru odkazů si vygenerujete individuální odkazy, a to buď přímo na informace o jízdním řádu s předdefinovaným počátečním nebo koncovým bodem, odjezdy zastávky, jízdní řád speciální linky, nebo si vygenerujete odkaz na část mapy s možnostmi, jako jsou automaty na jízdenky nebo místa P+R.

Zadejte požadovanou zastávku nebo adresu: