Mapa tarifních zón

Tarifzonen im Überblick

Přehled tarifních zón

Tento přehled ukazuje oblast Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) rozdělenou do 21 tarifních zón. Tyto zóny jsou podkladem pro stanovení ceny jízdného. Stačí jednoduše spočítat zóny, jimiž budete projíždět.

schnellfahrende Linien

Tarifní zóny pro rychlospoje

Tato mapa ukazuje rychlospoje železniční lokální hromadné dopravy (SPNV), ale i turistické a důležité autobusové spoje a speciální dopravní prostředky. Poskytuje ucelený celoplošný přehled trasy vedoucí jednou nebo více tarifními zónami.

Mapa tarifních zón

Mapa tarifních zón s mapou linek

 

Mapa tarifních zón je podkladem systému tarifů VVO. Stačí jednoduše spočítat tarifní zóny, jimiž budete projíždět. Z počtu se vytvoří cenová skupina požadovaného cestovního lístku.

 

Grenzraum

Mapa tarifních zón s příhraničními oblastmi

 Mapa tarifních zón s grafickým znázorněním příhraničních oblastí ozřejmuje hranice tarifních zón a jasně vymezuje příhraniční oblasti. Tyto příhraniční oblasti (mezipásma) jsou vyznačeny světle modrou závorkou.