Rezervace skupiny

Budete cestovat ve velké skupině? Nahlaste prosím cestu s více než 20 osobami v regionálních autobusech a s více než 50 osobami v regionálních vlacích nejpozději 7 pracovních dnů předem. Na základě Vašich údajů mohou dopravci lépe plánovat a ušetřit Vás tak zklamání. K nahlášeným skupinám se bude při plánování brát zřetel, jak nejlépe to bude možné.

Z poptávky ohledně cestování ve skupině nevzniká žádný dodatečný právní nárok navíc k Všeobecným a zvláštním přepravním ustanovením VVO. Proto nás potěší, uvedete-li alternativy pro případ, že přeprava v požadovaném čase už nebude možná.

Rádi vám pomůžeme s Vaší cestou a nechceme, abyste odcházeli s nepořízenou.

FAQ

Pro které trati můžu provést rezervaci skupiny?

Rezervaci skupiny můžete provést pro regionální vlaky a autobusy.

Možná není rezervace pro cestování příměstským vlakem, se společností ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH a dále tramvajemi a autobusy společnosti Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG).

Od kolika osob se dělá rezervace skupiny?

Pro cestování v regionálních autobusech je rezervace nutná od 20 osob. V železniční dopravě doporučujeme provést rezervaci u skupiny od 50 osob. 

Proč musím uvádět informace o alternativní přepravě?

Pokud je už autobus nebo vlak plný, mohou vám dopravci na základě Vašich údajů rychleji nabídnout možný alternativní spoj.

Máme po rezervaci nárok na místa k sezení?

Ne, ale i přesto mohou dopravci díky Vaší rezervaci lépe naplánovat vypravení autobusů a vlaků a je-li to možné, zajistit více míst.

Kolik stojí žákovská skupinová jízdenka?

Skupiny dětí a žáků

Pro společnou jízdu skupin dětí a žáků do ukončené 12., resp. 13. třídy nabízíme Žákovskou skupinovou jízdenku (SchülergruppenTicket).

Tuto jízdenku mohou využít skupiny od 15 osob ode dne jejího označení do 4 hodin následujícího dne. Od 15 osob mohou tento výhodný tarif zakoupit 2 dospělé osoby a od 25 osob dokonce 3 dospělé osoby doprovázející skupinu.

  Platnost   Běžná
Jízdenka pro školní skupiny8 1 tarifní zóna3 na osobu 1,20 €
2 tarifní zóna3 na osobu 2,40 €
území integrované dopravy na osobu 3,60 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě

Kdo rozhoduje o tom, jestli je ještě místo pro mou skupinu?

VVO předá Vaši rezervaci dopravcům. U nich rozhoduje oddělení plánování, jestli je pro Vás ještě místo nebo jestli je možné případně vypravit další autobus nebo vlak. Alternativně se s vámi dopravce spojí, abyste společně našli jiný spoj.

Lze provést rezervaci jízdních kol?

Rezervace jízdních kol není možná, protože kola mohou být ve vlacích, autobusech, tramvajích, na přívozech a ve speciálních dopravních prostředcích z bezpečnostních důvodů přepravována jen omezeně.

V dopravních prostředcích obecně platí: Osoby a rodiny s dětskými kočárky, starší lidé s kolovým chodítkem a invalidním vozíkem mají přednost před koly. Přepravující personál je oprávněn odmítnout přepravu jízdního kola.

Cyklobusy

Dopravní podniky na území integrované dopravy provozují od 1. dubna do 31. října 2017 na vybraných trasách cyklobusy (FahrradBUS). Ty přepravují cestující pravidelně a částečně na základě předběžné rezervace každou sobotu, neděli a o svátcích. Přívěsy pro kola nabízejí místo až pro 20 kol a lze si je částečně prostřednictvím dopravních podniků v dopravním svazu VVO extra pronajmout.