Portrét

Autobusem a vlakem na území VVO

Dopravní svaz
Horního Polabí
v Elbcenter 2
Leipziger Straße 120
01127 Drážďany
Zastávka: Altpieschen 

Dopravní svaz

Dopravní svaz Horního Polabí (VVO) a 14 s ním spolupracujících dopravních podniků nabízí obyvatelům a návštěvníkům regionu moderní lokální dopravu.

Do území integrované dopravy o ploše kolem 4 800 km² patří kromě zemského hlavního města Drážďany, zemské kraje Míšeň (Meißen), Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) a západní část kraje Bautzen. 

S jednou jízdenkou po souši, po kolejích i po vodě.

Autobusy, tramvajemi, lokálními vlaky a přívozy přepravují dopravci na více než 300 linkách mezi přibližně 3 800 stanicemi každoročně více než 200 milionů cestujících.

Úkolem VVO je co nejvíce zjednodušit využívání lokální hromadné dopravy. Zlepšujeme přípoje mezi autobusy a vlaky, máme na starost jednotný tarifní systém, dbáme na to, aby naše informace byly srozumitelné a naše služby vstřícné vůči cestujícím. Ve spolupráci se Svobodným státem Sasko, obcemi a celou řadou partnerů budujeme parkoviště Park and Ride, modernizujeme zastávky a nádraží a považujeme se za prostředníka mezi cestujícími, podniky a politickou sférou.

Čísla – data – fakta za rok 2017

Titel Flyer-Zahlen-Daten Fakten 2017

Čísla – data – fakta za rok 2017

Čísla – data – fakta za rok 2016

Titel Flyer-Zahlen-Daten Fakten 2016

Čísla – data – fakta za rok 2016

Čísla – data – fakta za rok 2015

Titel Flyer-Zahlen-Daten Fakten 2015

Čísla – data – fakta za rok 2015

Čísla – data – fakta za rok 2014

Bild: Titel Flyer Zaheln-Daten-Fakten

Čísla – data – fakta za rok 2014

Čísla – data – fakta za rok 2013

Titel VVO-Flyer Zahlen Daten Fakten

Čísla – data – fakta za rok 2013

Čísla – data – fakta za rok 2012

Titel VVO Flyer Zahlen Daten Fakten

Čísla – data – fakta za rok 2012

Účelový svaz a VVO

Účelový svaz Dopravní svaz Horního Polabí (Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (Z-VOE)) byl založen 17. ledna 1994. Členem Účelového svazu Dopravního svazu Horního Polabí jsou zemské kraje Míšeň, Bautzen a Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří a zemské hlavní město Drážďany. Zákonným podkladem pro sloučení se stal saský zákon o lokální hromadné dopravě. Úkolem účelového svazu je budovat lokální dopravu tak, aby byla co nejefektivnější a nejvstřícnější vůči cestujícím, tzn. usnadnit jim přestupování z aut na autobus a vlak, ale i mezi železnicí a silnicí.

Členové účelového svazu jsou vysíláni z městské rady zemského hlavního města a z krajských sněmů zemských krajů. Valná hromada účelového svazu se koná dvakrát ročně formou veřejného zasedání a rozhoduje o tom, jak se bude ubírat další vývoj v lokální dopravě v Drážďanech a v regionu. Valná hromada rozhoduje o projektech, zadává služby v lokální dopravě a mění ceny jízdného.

Jednotný tarif, který usnadňuje přestupování mezi vlaky a autobusy, byl zaveden 24. května 1998. Od té doby se stal pro všechny „svaz“ pojmem. Krátce nato byl paralelně k Účelovému svazu založen Dopravní svaz Horního Polabí GmbH. V něm dnes plní cca 40 zaměstnanců úkoly, které na něj byly přeneseny z územních sdružení.