Vybavení vozidel

Další informace

Pokyny ohledně používání ramp najdete na webové stránce Zemského pracovního společenství Svépomoc Saska (LAGSH, Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V.).

Pro bezbariérovou přepravu cestujících má velký význam vhodné vybavení autobusů, tramvají a vlaků. V současné době jedním z nejdůležitějších opatření v tomto směru je příprava nájezdových ramp.

Rampy u nízkopodlažních autobusů

Naše dopravní podniky učinily celou řadu opatření k tomu, aby bylo možné „bezbariérově“ cestovat v co největší možné míře. Například podnik Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vybavil větší část svých nízkopodlažních autobusů a všechny nízkopodlažní vozy městské železnice ručně ovládanými nájezdovými rampami. Podnik Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH (VGH) používá na svých autobusových linkách výhradně nízkopodlažní vozidla. Rovněž ve všech nízkopodlažních vozidlech železniční lokální hromadné dopravy, které jezdí na území VVO, se nacházejí buď automatické, nebo ručně ovládané rampy.

Rampy smí obsluhovat pouze personál vozidla.

U nízkopodlažních autobusů jsou rampy vždy u dveří označených symbolem vozíčkáře (2. dveře). A jaké jsou poznávací znaky autobusu s rampou?

  • Na přední a zadní části autobusu se nachází vždy na pravé straně symbol vozíčkáře.
  • Další symbol vozíčkáře se pak nachází u druhých dveří.

Rampy v tramvajích a regionálních vlacích

U nízkopodlažních tramvají se nacházejí rampy u prvních dveří (za dveřmi u řidiče). Tam je umístěn symbol vozíčkáře s červeným obdélníkem.

V regionálních vlacích Německých drah se rampy používají pouze v nízkopodlažních vozech, nikoliv ve vozech s vysokou podlahou.