Pomocné prostředky

Existují různé snahy a návrhy, jak usnadnit využívání lokální hromadné dopravy handicapovaným lidem. Patří mezi ně například i bezplatný trénink mobility pro lidi na invalidním vozíku anebo informační systém pro nevidomé, jehož použití se právě teď nachází ve fázi testování.

Trénink mobility

Zemské pracovní společenství Pomoc handicapovaným v Sasku (Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Sachsen e. V.) zajišťuje společně se Zemským sdružením Svépomoc tělesně postižených (Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.) provoz poradenského a prodejního centra. Tady na vás čekají široké poradenské služby a bohatá nabídka zaškolování, do níž patří rovněž trénink mobility pro vozíčkáře. Trénink mobility je pro vozíčkáře bezplatný a je zaměřen zejména na lidi, kteří jsou odkázáni na použití invalidního vozíku vůbec poprvé, nebo za nových podmínek. Tréninku se mohou zúčastnit rovněž rodinní příslušníci, doprovod vozíčkářů a osoby, které o ně pečují.

Trénink mobility zahrnuje jednak teoretický a praktický základní kurz, jednak i navazující kurzy věnované využití nízkopodlažních autobusů a tramvají.

Bližší informace o tréninku mobility můžete najít na internetovém portálu Selbsthilfenetzwerk-Sachsen (Saská internetová síť svépomoci).

Informační systém pro nevidomé (BLIS)

Nevidomí/zrakově postižení a ostatní cestující s výrazným omezením mobility mohou v rámci lokální hromadné dopravy vozidly podniku DVB AG využít pomoci informačního systému pro nevidomé (BLIS). Prostřednictvím malé vysílačky, která se připevňuje na ruku a kterou lze získat v Saském svazu nevidomých a zrakově postižených osob (Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e. V. (BSVS)), mohou tyto osoby

  1. dostat informace o lince a trase dopravního prostředku přijíždějícího právě na zastávku
    (odpověď zazní z venkovního reproduktoru tramvaje či autobusu)
  2. upozornit personál ve vozidle v případě, že budou potřebovat pomoc
    (otevřít všechny dveře pro nevidomé/zrakově postižené)
  3. spustit po odjezdu dopravního prostředku opakované hlášení o příští zastávce.

Další informace

Hlavní nabídky a služby pro handicapované občany shrnulo zemské hlavní město Drážďany do jedné brožury nazvané „Lidé, co mají radost ze života“. Tuto brožuru je možné si stáhnout z internetové stránky zemského hlavního města Drážďany.