Lokální hromadná doprava (ÖPNV) pro všechny

Niederflureinstieg

Niederflureinstieg

Jedním ze základních požadavků společnosti je zajistit v rámci lokální hromadné dopravy vysokou mobilitu i pro handicapované občany a tím vytvořit „lokální hromadnou dopravu (ÖPNV) pro všechny“.

Budování „ÖPNV pro všechny“ na území VVO probíhá v úzké spolupráci se Zemským pracovním společenstvím Svépomoc Saska (Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. (LAGSH)).

Specifické nároky handicapovaných lidí

Handicapovaní občané jsou k vytvoření své mobility ve smyslu přesunu z bodu A do bodu B více odkázáni na ÖPNV než mnohé jiné skupiny obyvatelstva. Na mysli tu nemáme jen osoby na invalidním vozíku, ale i osoby chodící s obtížemi, nevidomé a zrakově postižené, dále neslyšící a sluchově postižené osoby, které při využívání veřejných dopravních prostředků vyžadují zvláštní péči. Zároveň tato skupina lidí disponuje mnohdy jen minimálními finančními příjmy.

Má-li tudíž být umožněna mobilita pro všechny a má-li dojít k lepší integraci, pak je nutné, aby byla lokální hromadná doprava coby centrum plnění potřeb mobility rozvíjena a utvářena tak, aby se stala „lokální hromadnou dopravou (ÖPNV) pro všechny“.

Inovativní informační systémy

V souvislosti s tím byly již učiněny podmínky pro poskytování informací o možnostech bezbariérového cestování na území VVO a v Sasku, a to zřízením inovativních informačních systémů Delfi a Doris. Realizacemi záměrů z infrastrukturálního programu 2020 probíhá bezbariérová úprava infrastruktury na území VVO jako např. na rozhraních ÖPNV.

Vylepšené vybavení vozidel

Ani samotné dopravní podniky nezůstávají pozadu, co se týká požadavku na bezbariérové cestování, a proto čím dál větší podíl v jejich vozovém parku zaujímají vozidla umožňující bezbariérový nástup a výstup (nízkopodlažní technické provedení, rampy). Všechny vlaky používané na území integrované dopravy v železniční lokální hromadné dopravě (SPNV) typu Regiosprinter II nebo Talent II a dvoupodlažní vlaky jsou vybaveny ručními přejezdovými rampami, díky nimž mohou invalidní vozíky při nástupu a výstupu zdolat všechny výšky nástupišť mezi 38 cm a 76 cm.

Zde dostanou cestující s omezenou mobilitou souhrn všech servisních čísel podniků poskytujících dopravní služby na území VVO.       

Další informace

Další informace najdete na webové stránce společenství Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. (LAGSH):