Semestrální jízdenka

Dopravní podniky sdružené v Dopravním svazu Horního Polabí (VVO) nabízejí studentům jednu extra jízdenku. Semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka), která se sjednává mezi podniky, studentskými radami partnerských vysokých škol a dopravním svazem VVO, má platnost cestovního lístku ve vlaku, autobusu, tramvaji a téměř na všech přívozech.

Zkrátka a dobře:

Studentský průkaz = semestrální jízdenka

Semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka) platí na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO):

Semestrální jízdenka platí pouze společně s platným osobním dokladem. Jízdenka není přenosná a nesmí na ni jezdit již žádná další osoba. V lokálních vlacích platí pouze pro přepravu 2. třídou.

Zapojené vysoké školy

 

 Wintersemester

Sommersemester 

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

01.08. – 28./29.02

01.03. – 31.07.

Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden (HTW)

01.09. – 28./29.02

01.03. – 31.08.

Evangelische Hochschule für
soziale Arbeit Dresden (EHS)

01.09. – 28./29.02

 01.03. – 31.08.

Hochschule für Musik Dresden (HfM)

01.09. – 28./29.02

 01.03. – 31.08.

Hochschule für Kirchenmusik Dresden (HfK)

01.09. – 28./29.02

01.03. – 31.08.

Technische Universität Dresden (TUD)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

TU Dresden Institute for Further and
Continuing Education (TUD FaCe)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

Fachhochschule Dresden (FHD)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK)

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

SRH Hochschule Berlin, Campus Dresden 

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

Dresden International University (DIU)

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

IU Internationale Hochschule  01.10. – 31.03. 01.04. – 30.09.

Přeprava jízdních kol a psů

Na území VVO smíte vzít s sebou bezplatně kolo nebo psa v tyto časy:

Přívozy podle tarifu VVO každý den po celý den
Autobusy a tramvaje

pondělí až pátek

sobota, neděle a svátky

19 hod až 4 hod

po celý den

Lokální vlaky pondělí až pátek
(vyjma svátky)
19 hod až 4 hod

V ostatních časy je možné vzít s sebou kolo nebo psa při zakoupení dodatečné jednodenní jízdenky pro kolo nebo měsíční jízdenky pro kolo.

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Semestrální jízdenka (SemesterTicket) platí navíc

 • na drážďanských horských dráhách (pozemní a visutá lanová dráha),
 • na tramvajové dráze Kirnitzschtalbahn v Bad Schandau,
 • v autobusech okružní jízdy po Míšni a rovněž na
 • úzkokolejných dráhách Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn

pokud držitel provozujícímu dopravnímu podniku doloží, že má své bydliště v okruhu max. 800 m do příslušného místa nástupu k jízdě. Toto pravidlo neplatí pro dolní stanice horských drah a nádraží Freital-Hainsberg (Weißeritztalbahn) a Radebeul Ost (Lößnitzgrundbahn).

Kontrolorovi partnerů na území integrované dopravy VVO to lze doložit pouze formou zvláštního potvrzení nebo poznámky uvedené na semestrální jízdence VVO.

Semestrální jízdenka neplatí v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi) zajišťujících přepravu ve městech Míšeň, Riesa a Hoyerswerda.

Na cestách za hranice VVO

s jízdenkou SPNV semestrální jízdenka Sasko

Pro studenty drážďanských vysokých škol TU, TU FaCe, HTW, EHS, HfM, HfK, HfBK a DIU platí semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka) rovněž jako SPNV semestrální jízdenka Sasko (SPNV = regionální hromadná kolejová doprava). Ta opravňuje k jízdám všemi lokálními vlaky na území Svobodného státu Sasko.

 

Informace o cestování s kolem do sousedních území integrované dopravy

Studenti, jejichž semestrální jízdenka platí rovněž jako SPNV semestrální jízdenka Sasko, potřebují pro přepravu s kolem na území integrované dopravy ZVON jednodenní lokální jízdenku pro kolo Německých drah za cenu 6,00 eur (stav: 14. června 2020).

Při cestách na území dopravního svazu MDV a VMS (popř. VVV) je přeprava kol od pondělí do pátku v době od 19 do 4 hodin zdarma. Mimo tuto dobu je nutné předložit platnou VVO jednodenní nebo měsíční jízdenku pro kolo.

 

 

 

Na cestách za hranice Saska

 

 

Pro cesty za hranice Saska si musíte zakoupit cestovní lístek příslušného dopravního podniku/svazu do/od posledního vlakového nádraží v Sasku, na kterém vlak zastavuje.

 

 

bez SPNV semestrální jízdenky Sasko

 

 

Studenti, jejichž semestrální jízdenka neplatí jako SPNV semestrální jízdenka Sasko, si musí zakoupit pro cesty za hranice Saska již od hranic svazu VVO další cestovní lístek.

mit SPNV-Semesterticket Sachsen

Für Studenten der Dresdner Hochschulen TU, TU FaCe, HTW, EHS, HfM, HfK, HfBK und DIU gilt das Semesterticket (Studentenjahresticket) auch als SPNV-Semesterticket Sachsen. Es berechtigt zur Fahrt mit allen Nahverkehrzügen im Freistaat Sachsen.


Hinweis zur Fahrradmitnahme in Nachbarverkehrsverbünde

Studenten, deren Semesterticket auch als SPNV-Semesterticket Sachsen gilt, benötigen für die Fahrt mit ihrem Fahrrad in den ZVON eine Fahrradtageskarte Nahverkehr der DB AG zum Preis von 6,00 Euro (Stand: 14. Juni 2020).

Für Fahrten in den MDV und in den VMS (bzw. VVV) ist die Mitnahme eines Fahrrades von Montag bis Freitag von 19 Uhr bis 4 Uhr kostenfrei. Außerhalb dieses Zeitraumes ist die Vorlage einer gültigen VVO-Fahrrad­tages- bzw. monatskarte erforderlich.


Fahrten über Sachsen hinaus

Für Fahrten über die sächsische Grenze hinaus, müssen Sie die Fahrausweise des jeweiligen Verkehrsunternehmens/Verbundes bis/ab dem letzten Haltebahnhof in Sachsen lösen.


Kombination von Semesterticket und Länderticket:

Für Fahrten mit einem angrenzenden Länder-Ticket in dessen Geltungsbereich bzw. in den Geltungsbereich des SPNV-Semestertickets hinein entfällt das Lösen von Fahrkarten bis zum ersten bzw. ab dem letzten fahrplanmäßigen Haltebahnhof im Geltungsbereich.

Angrenzende Länder-Tickets im Sinne dieser Bestimmungen sind:

 • Bayern-Ticket
 • Bayern-Ticket Nacht
 • Bayern-Böhmen-Ticket
 • Brandenburg-Berlin-Ticket
 • Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht
 • Sachsen-Anhalt-Ticket
 • Sachsen-Böhmen-Ticket
 • Thüringen-Ticket

ohne SPNV-Semesterticket Sachsen

Für Studenten deren Semesterticket nicht als SPNV-Semesterticket Sachsen gilt, lösen für Fahrten über Sachsen hinaus bereits ab der Verbundgrenze des VVO einen zusätzlichen Fahrausweis.

Kdy nemá platnost cestovního lístku

Studentský průkaz nemá platnost cestovního lístku, pokud

 • je opatřen zápisem „nemá platnost semestrální jízdenky“,
 • jsou v příslušném dokumentu provedeny změny záznamů vlastní rukou nebo
 • pokud je zataven do fólie.

Student bude v takovém případě považován za cestujícího bez platného cestovního lístku.

Všechny údaje jsou bez záruky.