Semestrální jízdenka

Dopravní podniky sdružené v Dopravním svazu Horního Polabí (VVO) nabízejí studentům jednu extra jízdenku. Semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka), která se sjednává mezi podniky, studentskými radami partnerských vysokých škol a dopravním svazem VVO, má platnost cestovního lístku ve vlaku, autobusu, tramvaji a téměř na všech přívozech.

Zkrátka a dobře:

Studentský průkaz = semestrální jízdenka

Semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka) platí na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO):

Semestrální jízdenka platí pouze společně s platným osobním dokladem. Jízdenka není přenosná a nesmí na ni jezdit již žádná další osoba. V lokálních vlacích platí pouze pro přepravu 2. třídou.

Zapojené vysoké školy

 

 Zimní semestr

Letní semestr

Vysoká škola tance Palucca v Drážďanech

01.08. – 28./29.02

01.03. – 31.07.

Vysoká škola technická a 
ekonomická Drážďany (HTW)

01.09. – 28./29.02

01.03. – 31.08.

Evangelická vysoká škola 
sociální práce Drážďany (EHS)

01.09. – 28./29.02

 01.03. – 31.08.

Vysoká škola hudební Drážďany (HfM)

01.09. – 28./29.02

 01.03. – 31.08.

Vysoká škola církevní hudby Drážďany (HfK)

01.09. – 28./29.02

01.03. – 31.08.

Technická univerzita Drážďany (TUD)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

TU Drážďany Institut vzdělávání dospělých a
celoživotního vzdělávání (TUD FaCe)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

Vysoká odborná škola Drážďany (FHD)

01.10. – 31.03.

01.04. – 30.09.

Vysoká škola výtvarných umění Drážďany (HfBK)

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

SRH Vysoká škola Berlín, Campus Drážďany 

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

Mezinárodní univerzita Drážďany (DIU)

 01.10. – 31.03.

 01.04. – 30.09.

Přeprava jízdních kol a psů

Na území VVO smíte vzít s sebou bezplatně kolo nebo psa v tyto časy:

Přívozy podle tarifu VVO každý den po celý den
Autobusy a tramvaje

pondělí až pátek

sobota, neděle a svátky

19 hod až 4 hod

po celý den

Lokální vlaky pondělí až pátek
(vyjma svátky)
19 hod až 4 hod

V ostatních časy je možné vzít s sebou kolo nebo psa při zakoupení dodatečné jednodenní jízdenky pro kolo nebo měsíční jízdenky pro kolo.

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Speciálními dopravními prostředky na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) jsou

  • úzkorozchodné dráhy Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn,
  • horské dráhy – pozemní a visutá lanová dráha v Drážďanech,
  • tramvajová dráha Kirnitzschtalbahn v Bad Schandau,
  • okružní jízda po Míšni.  

Semestrální jízdenka opravňuje k přepravě speciálními dopravními prostředky jen v případě, že se studenti mohou prokázat zvláštním potvrzením nebo poznámkou uvedenou na semestrální jízdence. Partnerský dopravní podnik v rámci VVO provozující příslušný speciální dopravní prostředek vystaví potvrzení těm studentům, kteří doloží, že se jejich bydliště nachází ve spádové oblasti (docházková vzdálenost do příslušného místa nástupu k jízdě je max. 800 m; v případě horských drah to platí jen pro horské stanice) shora uvedených speciálních dopravních prostředků.

Semestrální jízdenka neplatí v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi), které zajišťují přepravu ve městech Freital, Míšeň, Riesa a Hoyerswerda.

Na cestách za hranice VVO

s jízdenkou SPNV semestrální jízdenka Sasko

 

Pro studenty drážďanských vysokých škol TU, TU FaCe, HTW, EHS, HfM, HfK, HfBK a DIU platí semestrální jízdenka (roční studentská jízdenka) rovněž jako SPNV semestrální jízdenka Sasko (SPNV = regionální hromadná kolejová doprava). Ta opravňuje k jízdám všemi lokálními vlaky na území Svobodného státu Sasko.

Informace o přepravě jízdních kol

 

Studenti, jejichž semestrální jízdenka platí rovněž jako SPNV semestrální jízdenka Sasko, potřebují pro přepravu s kolem do sousedních dopravních svazů (VMS, VVV, ZVON a MDV) jednodenní lokální jízdenku pro kolo Německých drah za cenu 5 eur.

 

Od pondělí do pátku v době od 19 do 4 hodin, resp. mimo tuto dobu při předložení platné jednodenní nebo měsíční jízdenky VVO pro kolo je při cestování na území dopravního svazu MDV přeprava kol zdarma.

 

Na cestách za hranice Saska

 

Pro cesty za hranice Saska si musíte zakoupit cestovní lístek příslušného dopravního podniku/svazu do/od posledního vlakového nádraží v Sasku, na kterém vlak zastavuje.

 

bez SPNV semestrální jízdenky Sasko

 

Studenti, jejichž semestrální jízdenka neplatí jako SPNV semestrální jízdenka Sasko, si musí zakoupit pro cesty za hranice Saska již od hranic svazu VVO další cestovní lístek.

Kdy nemá platnost cestovního lístku

Studentský průkaz nemá platnost cestovního lístku, pokud

  • je opatřen zápisem „nemá platnost semestrální jízdenky“,
  • jsou v příslušném dokumentu provedeny změny záznamů vlastní rukou nebo
  • pokud je zataven do fólie.

Student bude v takovém případě považován za cestujícího bez platného cestovního lístku.

Všechny údaje jsou bez záruky.