Jízdenka Sasko

Další informace

Jízdenka Sasko (zemská jízdenka) patří do nabídky Německých drah.

S Jízdenkou Sasko může cestovat celý den křížem krážem po Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku společně až pět cestujících. 

Platí v den platnosti uvedený na jízdence (pondělí až pátek) pro libovolný počet jízd, v době od 9 do 3 hodin následujícího dne. V sobotu, v neděli a o svátcích smíte s Jízdenkou Sasko nastoupit už před devátou hodinou.

Ceny Jízdenky Sasko:

  • 1 cestující: 25 eur 
  • 2 cestující: 32 eur
  • 3 cestující: 39 eur
  • 4 cestující: 46 eur
  • 5 cestující: 53 eur

Tyto ceny platí pro zakoupení jízdenky Sasko v automatech Německých drah a na internetu. Na osobních pokladních přepážkách a v místech obchodního zastoupení Německých drah (DB Agenturen) s osobním poradenstvím jsou všechny jízdenky o 2 eura dražší.

Stav k: duben 2016