Jízdenka Sasko

Další informace

Jízdenka Sasko (zemská jízdenka) patří do nabídky Německých drah.

S Jízdenkou Sasko může cestovat celý den křížem krážem po Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku společně až pět cestujících. 

Platí v den platnosti uvedený na jízdence (pondělí až pátek) pro libovolný počet jízd, v době od 9 do 3 hodin následujícího dne. V sobotu, v neděli a o svátcích smíte s Jízdenkou Sasko nastoupit už před devátou hodinou.

Ceny Jízdenky Sasko:

  • 1 cestující: 30,00 eur
  • 2 cestující: 38,00 eur
  • 3 cestující: 46,00 eur
  • 4 cestující: 54,00 eur
  • 5 cestující: 62,00 eur

Stav: 10. prosince 2023

Tyto ceny platí pro zakoupení jízdenky Sasko v automatech Německých drah a na internetu.

Na osobních pokladních přepážkách a v místech obchodního zastoupení Německých drah (DB Agenturen) s osobním poradenstvím jsou všechny jízdenky o 2 eura dražší.

Mapa trasy: Jízdenka Sachsen-Ticket platí na těchto tratích

Platnost v saských asociacích

Přeprava jízdních kol a psů

Přeprava jízdních kol a psů na území VVO

Pokud s sebou do autobusu a vlaku chcete vzít kolo nebo svého psa, zakupte si navíc k jízdence Sasko jednodenní jízdenku pro kolo. Cena se řídí podle počtu tarifních zón, jimiž budete projíždět.

  • Pro jízdu v jedné tarifní zóně platí jednodenní jízdenka pro kolo 1. cenové skupiny za 2,20 eura.
  • Pro cestování do dvou nebo více zón využijte jednodenní jízdenku pro kolo platnou na území integrované dopravy za 3,30 eura.

Jednodenní jízdenka pro kolo platí vždy od okamžiku jejího označení do 4. hodiny následujícího dne. Přeprava jízdních kol a psů je možná v závislosti na kapacitě.

 

Přeprava jízdních kol a psů ven z území VVO

Pokud budete své kolo přepravovat ven z území VVO, budete navíc k jízdence Sasko pro své kolo potřebovat jednodenní jízdenku pro kolo Německých drah (DB) za cenu 6,00 eura (Stav: prosinec 2020).

Pokud budete svého psa přepravovat ven z území VVO, počítají se velcí psi jako spolucestující a potřebujete pro ně jízdenku v ceně dospělého (rezervace pod pojmem „Pes“ namísto cestujícího). Malé psy (do velikosti domácí kočky) je možné přepravovat zdarma v přepravní tašce.