Visutá lanová dráha

Visutá lanová dráha Drážďany

Další informace

Upozornění:

Visutá lanová dráha je z důvodu jarní a podzimní revize mimo provoz v těchto termínech:

  • 9.  – 27. Duben 2018
  • 5. listopadu – 16. listopadu 2018

Visutá lanová dráha je nejstarší horskou visutou lanovkou na světě. Na svou první jízdu se vypravila v roce 1901. Zdolat pohodlně 84metrový výškový rozdíl z Loschwitzu do Ober­losch­witzu je vskutku velký zážitek. Zájemci o historii si mohou přijít na své ve strojovně horské stanice.

Zatímco se budete blížit k cíli, k horské stanici, rozprostřou se dole pod vámi v údolí labské louky a zákruty Labe směrem do historického centra Drážďan.

Udivující na konstrukci visuté lanovky je to, že pouze jeden z celkových 33 podpěrných pilířů, které nesou koleje, je pevný bod. Všechny ostatní jsou kvůli vyrovnávání změn délky způsobených teplotními rozdíly položeny jako kyvné podpěry. Stejně jako wuppertalská visutá lanovka je i tato konstruována podle principu jednokolejné závěsné dráhy inženýra Eugena Langena.

Nelekněte se, až na konci trasy spatříte masivní věž. V ní kdysi bývala ukryta strojovna původní parou poháněné visuté lanovky. Dnes se vám z vyhlídkových teras věže nabízí rozhled široko daleko po kraji, při jasném počasí až do Krušných hor.

Ceny jízdného

  Zlevněná1 Běžná
Jednotlivá jízdenka 2,50 € 4,00 €
Jízda nahoru a dolů2 3,00 € 5,00 €
Rodinná jízdenka3 Nahoru a z kopce dolů2
12,50 €
Jízdenka pro 12 jízd 15,00 €

25,00 €

1 cena pro žáka ve věku před dovršením 15. narozenin, pro psa a kolo.
2 Obě jízdy, tj. jízda nahoru a jízda z kopce dolů, musí být uskutečněny v ten samý den a proběhnout mohou i na dvou různých drahách.
3 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku před dovršením 15. narozenin.

Stav k: 1. srpna 2020

Tip na tarif pro držitele týdenních, měsíčních nebo předplatních měsíčních jízdenek

Jste držitelem týdenní, měsíční nebo předplatní měsíční jízdenky, v níž je zahrnuta tarifní zóna Drážďany (TZ 10)? Pak budete mít jízdu visutou lanovou dráhou zadarmo.

O víkendu a o svátcích neplatí u měsíčních a předplatních měsíčních jízdenek v běžném tarifu právo na zlevněné jízdné pro spolucestující osobu. Jen zlevněnou jízdenku ale potřebuje spolucestující osoba pro jízdu visutou lanovou dráhou.

Chcete pro příjezd použít jednodenní jízdenku VVO nebo CityCard Drážďany?
V tom případě už budete potřebovat také jen zlevněnou jízdenku.

Tip – Jízdenka na horskou dráhu (BergbahnCard)

Zvláštní nabídkou pro pravidelné cestující horských drah, tzn. pro ty, kteří cestují pravidelně pozemní lanovou a visutou lanovou dráhou, je tzv. jízdenka na horskou dráhu. Tuto speciální zákaznickou kartu určenou pro přepravu horskou dráhou v Drážďanech lze zakoupit za roční poplatek 5 eur. Jízdenka na horskou dráhu platí jeden rok od data vystavení, je nepřenosná a opravňuje jejího držitele k zakoupení zvýhodněného cestovního lístku na horskou dráhu.

Jak se tam dostat

Příjezd a odjezd autobusem a vlakem

K visuté lanovce na náměstí Körnerplatz se dostanete přímo autobusy městské dopravy č. 61, 63 a 84 a regionálním autobusem č. 309.

Pokud nebudete litovat krátké procházky přes most „Blaue Wunder (Modrý zázrak)“, dostanete se do údolní stanice rovněž autobusem městské dopravy č. 65 a tramvajemi č. 4 a 6 (všechny jedou až na zastávku Schillerplatz/náměstí Schillerplatz).

Bezbariérové cestování

V případě visuté lanové dráhy z důvodu ochrany památky, prostorového omezení a také z požadavku stoupání max. 6 % není možné její využití osobami cestujícími na vozíčku.

Logo der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Tel.: 0351 / 857 - 0
Internet: www.dvb.de

Všechny údaje jsou bez záruky.