Území integrované dopravy

Území integrované dopravy VVO je rozděleno do 21 tarifních zón. Ať už budete cestovat kterýmkoliv dopravním prostředkem a bez ohledu na to, kolikrát budete přestupovat, východiskem pro stanovení jízdného jsou tyto zóny. Stačí jednoduše spočítat zóny, jimiž budete projíždět.

 

Hraniční oblast

Tarif VVO je celoplošně platný tarif sestavený na principu zón. Území integrované dopravy svazu je rozděleno do 21 tarifních zón. Sousední tarifní zóny se dotýkají hranicemi tarifních zón. Na těchto hranicích tarifních zón se nacházejí vždy zastávky. Jako hranice tarifní zóny může sloužit jedna zastávka (např. Drážďany, náměstí Lugaer Platz), ale i několik zastávek nebo dokonce všechny zastávky jednoho místa (například: Coswig, Weinböhla, Radeburg, Sebnitz). Ve výjimečných případech se může hranice tarifních zón nacházet také mezi dvěma vlakovými či autobusovými zastávkami.

Am Beispiel erklärt: Grenzraum

Karte Tarifzonengrenze und Grenzraum

Na výše vyobrazené mapě leží zastávka Drážďany, Lugaer Platz (vyznačena modře) jak v tarifní zóně 10, tak i v tarifní zóně 70. Na lince městského autobusu H/S je hraniční zastávka mezi oběma tarifními zónami Drážďany a Pirna. Hranice tarifních zón probíhá dále mezi vlakovými stanicemi Dresden-Zschachwitz a nádraží Heidenau (DD-Zschachwitz patří jen do tarifní zóny 10, nádraží Heidenau jen do tarifní zóny 70).

Při „přejíždění“ hranice tarifních zón musí být vždy zaplacena cena za 2 tarifní zóny. Abychom tento cenový skok (cenová skupina 1 namísto cenové skupiny 2) nějakým způsobem „odpružili“, byly na hranicích sousedících tarifních zón stanoveny „příhraniční oblasti“. Pro vás je pak často výhodnější, když nastoupíte kousek před hranicí tarifní zóny a cíl máte jen nedaleko odtud. Příhraniční oblasti jsou různě velké a respektují síť linek a dopravní vztahy.

Příhraniční oblasti se na cestovních lístcích objeví po označení jízdenky ve strojku nebo v případě časových jízdenek (týdenní, (předplatní) měsíční a roční jízdenky) vytištěním nápisu „příhraniční oblast" a názvů obou sousedících tarifních zón (například: příhraniční oblast TZ Drážďany TZ Pirna). Příhraniční oblasti se dají na mapě tarifních zón poznat podle modře vyznačených půlkruhů ( ). Zjistit je lze rovněž z tabulek jízdních řádů na zastávkách na území svazu.

Jestliže budete cestovat jen uvnitř příhraniční oblasti (mezi zastávkami A a B), je nutné mít pouze jízdní lístek pro jednu tarifní zónu, tedy cenovou skupinu 1 (v případě použití jednotlivé jízdenky) nebo cenovou skupinu A (v případě použití časové jízdenky).

Příklady

  • Příhraniční oblast na trase S1 mezi tarifními zónami Drážďany a Pirna vede od stanice Dresden-Niedersedlitz do stanice Heidenau-Großsedlitz. Pokud chcete jet pouze v tomto úseku, musíte si označit cestovní lístek pro jednu tarifní zónu. Příhraniční oblast do Heidenau-Großsedlitz nerozšiřuje tarifní zónu Drážďany!
  • Na lince městského autobusu H/S vede příhraniční oblast od Dresden-Prohlis do Heidenau, Pechhütte. Při cestě v této příhraniční oblasti musí být opět označen cestovní lístek pro jednu tarifní zónu. Linka H/S překračuje hranici tarifní zóny v Drážďanech, ve stanici Lugaer Platz. O tuto příhraniční oblast se nerozšiřuje tarifní zóna Pirna do Dresden-Prohlis!
  • Rovněž na mnoha jiných místech na území VVO je možné cestovat dvěma tarifními zónami uprostřed jedné příhraniční oblasti s jedním lístkem cenové skupiny 1 nebo A.