Žáci, učni a studenti ve VVO

Děti ode dne zápisu do dne, který předchází dni 15. narozenin

Ode dne zápisu do dne, který předchází dni 15. narozenin, mohou používat mladší cestující zlevněné jednotlivé a jednodenní jízdenky. Pro zlevněné a osobní týdenní, měsíční a roční jízdenky musí mít děti platnou zákaznickou kartu.

Žáci, učni a studenti


Žáci, učni a studenti mohou rovněž používat zlevněné osobní jízdenky po dovršení 15. narozenin.

V nabídce jsou tyto jízdenky:   

Pro všechny tyto zlevněné časové jízdenky potřebujete zákaznickou kartu.

Podrobné informace o osobách s nárokem na zlevněné jízdné

  • Žáci a studenti veřejných, státem schválených či státem uznaných soukromých všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť, zvláštních a speciálních škol, zařízení druhého vzdělávacího stupně, univerzit, vysokých škol, vysokých odborných škol, akademií, s výjimkou správních akademií, vysokých škol správních a zemských lidových vysokých škol.

  • Osoby, které navštěvují školy či jiná vzdělávací zařízení, jež nespadají pod písmeno (a), pakliže jsou na základě školní docházky do těchto škol či vzdělávacích zařízení osvobozeny od povinné školní docházky anebo pakliže školní docházka do těchto škol a ostatních soukromých vzdělávacích zařízení splňuje podmínky pro získání podpory podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání.

  • Osoby, které na lidové vysoké škole či v jiném zařízení dalšího vzdělávání navštěvují kurzy s cílem dodatečného dosažení ukončení druhého stupně školy nebo reálné školy.

  • Osoby, které jsou v učebním poměru ve smyslu zákona o odborném vzdělávání nebo v jiném smluvním poměru ve smyslu § 26 zákona o odborném vzdělávání, a dále osoby, které se vzdělávají v zařízení mimo podnikové odborné vzdělávání ve smyslu § 43 odst. 2 zákona o odborném vzdělávání, § 36 odst. 2 zákona o řemeslech.

  • Osoby, které navštěvují státem uznávaný kurz odborné přípravy.

  • Praktikanti a dobrovolníci, pakliže je výkon praxe či dobrovolnictví naplánován před zahájením, v době nebo po ukončení státem regulovaného vzdělávání nebo studia na vysoké škole podle ustanovení platných pro vzdělávání a studium.

  • Úředničtí čekatelé nejnižší a střední služební třídy a dále praktikanti a osoby, kteří teprve musejí docházkou do správního kurzu získat kvalifikaci pro ustanovení úřednickým čekatelem nejnižší a střední služební třídy, pakliže nebudou od správního úřadu dostávat náhradu cestovních výloh.

  • Účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách.

Ceny a platnost zlevněných časových jízdenek

Cenově zvýhodněné časové jízdenky existují v pěti cenových skupinách. Jízdenka platí v rámci zvolené tarifní zóny (zvolených tarifních zón) ve všech vlacích, autobusech, tramvajích, téměř na všech přívozech a ve speciálních dopravních prostředcích.

Zlevněné týdenní jízdenky

Se zlevněnou týdenní jízdenkou lze cestovat po dobu jednoho týdne ode dne jejího označení. Jízdenka je k dostání v automatech, ve všech zákaznických centrech a v regionálních autobusech.

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů vč. dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
13,60 €9 17,90 €
Tarifní zóna Drážďany 16,70 €9 21,90 €
2 tarifní zóny3 24,50 €9 32,50 €
1 tarifní zóna3 a okolní 36,60 €9 48,60 €
Území integrované dopravy 48,10 €9 64,10 €

Stav k: 1. srpna 2020

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Zlevněné měsíční jízdenky

Se zlevněnou měsíční jízdenkou lze cestovat po dobu jednoho měsíce ode dne jejího označení. Jízdenka je k dostání v automatech, ve všech zákaznických centrech a v regionálních autobusech.

  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
38,40 €9 51,00 €
Tarifní zóna Drážďany 47,80 €9 63,60 €
2 tarifní zóny3 69,80 €9 93,00 €
1 tarifní zóna3
a okolní
104,10 €9 138,90 €
Území integrované dopravy 137,80 €9 183,70 €

Stav k: 1. srpna 2020

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

Zlevněná předplatní měsíční jízdenka

Za zvýhodněné jízdné jsou přepravováni žáci se zlevněnou předplatní měsíční jízdenkou. Předplatní měsíční jízdenka platí vždy pro kalendářní měsíc vytištěný na jízdence.

  Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka10
Kalendářní měsíc
A 1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
33,10 €9 43,40 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 40,30 €9 53,70 €
B 2 tarifní zóny3 59,40 €9 79,10 €
C 1 tarifní zóna3
a okolní
88,70 €9 118,10 €
D Území integrované dopravy 117,30 €9 156,40 €

Stav k: 1. srpna 2020

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

SchülerFreizeitTicket (Volnocasová jízdenka proškoláky)

  Platnost

Zlevněná

Volnocasová jízdenka pro
školáky10, 11
kalendární mesíc, neplatí
ve školní dny od 4 do 14 hodin
Území integrované dopravy 10,00 €9

Stav k: 1. srpna 2020

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou). 

8 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
12 wplatba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
13 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

Zákaznická karta

Zlevněné týdenní, měsíční a roční jízdenky (časové jízdenky) jsou nepřenosné. Vedle jízdenky potřebujete zákaznickou kartu, na níž musí být kompletně vyplněny všechny osobní údaje a přilepená pasová fotografie držitele jízdenky.

Kromě toho na ní musí být potvrzení (razítko) školy nebo dopravního podniku ze svazu VVO (předložením smlouvy o vzdělávání). Potvrzení výcvikovým podnikem není přípustné. Zákaznická karta platí nejdéle po dobu jednoho roku počínaje prvním potvrzeným dnem platnosti.

U žáků, jejichž zákaznická karta je potvrzena jen do konce školního roku, platí karta až do konce navazujících školních prázdnin v Sasku.

Do políčka, které je k tomu na vaší týdenní, (předplatní) měsíční nebo roční jízdence určené, zapište číslo zákaznické karty.

Sjednat předplatné

Chtěli byste se stát předplatitelem naší jízdenky?

Další informace

Platí přepravní podmínky VVO a ustanovení k tarifům.

Sjednat si předplatné není vůbec nic složitého. Žádost o předplatné vyplňte přímo na počítači, poté ji vytiskněte, podepište na vyznačených místech a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne předchozího měsíce) nebo ji zašlete na adresu uvedenou v žádosti.

 

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Uzavřít předplatné není vůbec nic složitého. Vyplňte jednoduše příslušný formulář pohodlně na počítači a poté jej vytiskněte a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne měsíce předcházejícího měsíci platnosti jízdenky), nebo jej pošlete na adresu uvedenou na žádosti.

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Předplatné si můžete sjednat u níže uvedených dopravních podniků integrovaných v dopravním svazu VVO:


Logo der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)Logo der Regionalbus Oberlausitz GmbH

Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO)


Logo der RVSOE - Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE)


Logo der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH)

Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH (VGH)


Logo der Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM)

Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM)

Kde lze nechat proplatit náklady za žákovskou měsíční jízdenku?

V zemských krajích můžete podat ve škole žádost o úhradu nákladů na studentskou měsíční jízdenku. Zemský kraj prověřuje na základě příslušných studentských předpisů, do jaké míry mohou být v plné výši nebo částečně uhrazeny náklady na dopravu.

 

Po doručení souhlasu budete jako rodiče hradit prostřednictvím trvalého nebo inkasního příkazu část nákladů jízdného (podklad: předpisy o přepravě žáků příslušného zemského kraje). Formuláře zmocnění k inkasu jsou k dostání na školách a na krajském úřadě.

 

Vyplněné zmocnění k inkasu se musí odevzdat na krajském úřadě, Odbor přepravy žáků.

 

Žákovskou měsíční jízdenku a zákaznickou kartu obdržíte na sekretariátu školy.

 

V Drážďanech můžete žádost o náhradu cestovních výloh podat na Školském úřadě (formuláře žádosti k dostání na školách nebo na internetu na www.dresden.de/schulverwaltung. Při splnění podmínek, zpravidla od určité vzdálenosti mezi bydlištěm a školou, je možné po úspěšném potvrzení na konci každého školního roku zažádat o vrácení výdajů (žádost o vyplacení od školy).

 

Kontaktní osoby pro žákovské předplatné v regionu

 

Za

Kraj Saské
Švýcarsko – Východní Krušnohoří:

Landratsamt Pirna, Schülerbeförderung (Krajský úřad Pirna, Odbor přepravy žáků) 
Telefon: 03501 / 515 44-05/ -06/ -10/ -11
www.landratsamt-pirna.de 

Kraj Míšeň:

Krajský úřad Míšeň,
Amt für Forst und Kreisentwicklung (Úřad pro rozvoj lesa a kraje)
Sachgebiet Schülerbeförderung / ÖPNV (Odbor přepravy žáků / Lokální hromadná doprava
Telefon 03522 / 303 24 02
www.kreis-meissen.de

Kraj Bautzen:

Landratsamt Bautzen, Straßenverkehrsamt (Krajský úřad Bautzen, Úřad silniční dopravy)
Telefon 03591 / 525 136 411/- 418
www.landkreis-bautzen.de

Zemské hlavní město Drážďany:

Schulverwaltungsamt Dresden (Školský úřad Drážďany)
Telefon 0351 / 488 92 12
www.dresden.de/Schulverwaltung

 

Všechny údaje jsou bez záruky.