Žáci, učni a studenti ve VVO

Ode dne zápisu do školy až do 15. narozenin

Děti ode dne zápisu až do dne svých 15. narozenin mohou cestovat na zlevněné jízdenky pro jednotlivou jízdu a zlevněné jednodenní jízdenky.

Pro zlevněné týdenní, měsíční a předplatní měsíční jízdenky stejně jako i pro Školní jízdenku a Učňovskou jízdenku potřebují mladí cestující platnou zákaznickou kartu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné a nelze je poskytovat jiným osobám.

Žáci, učni a dobrovolníci

I po 15. narozeninách mohou žáci využívat zlevněné jízdenky:

Pro tyto jízdenky potřebujete platnou zákaznickou kartu.

Upozornění: Volnočasovou žákovskou jízdenku (SchülerFreizeitTicket) nahradila od 1. srpna 2021 Školní jízdenka (BildungsTicket).

Podrobné informace o osobách s nárokem na zlevněné jízdné

 • Žáci a studenti veřejných, státem schválených či státem uznaných soukromých všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť, zvláštních a speciálních škol, zařízení druhého vzdělávacího stupně, univerzit, vysokých škol, vysokých odborných škol, akademií, s výjimkou správních akademií, vysokých škol správních a zemských lidových vysokých škol.

 • Osoby, které navštěvují školy či jiná vzdělávací zařízení, jež nespadají pod písmeno (a), pakliže jsou na základě školní docházky do těchto škol či vzdělávacích zařízení osvobozeny od povinné školní docházky anebo pakliže školní docházka do těchto škol a ostatních soukromých vzdělávacích zařízení splňuje podmínky pro získání podpory podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání.

 • Osoby, které na lidové vysoké škole či v jiném zařízení dalšího vzdělávání navštěvují kurzy s cílem dodatečného dosažení ukončení druhého stupně školy nebo reálné školy.

 • Osoby, které jsou v učebním poměru ve smyslu zákona o odborném vzdělávání nebo v jiném smluvním poměru ve smyslu § 26 zákona o odborném vzdělávání, a dále osoby, které se vzdělávají v zařízení mimo podnikové odborné vzdělávání ve smyslu § 43 odst. 2 zákona o odborném vzdělávání, § 36 odst. 2 zákona o řemeslech.

 • Osoby, které navštěvují státem uznávaný kurz odborné přípravy.

 • Praktikanti a dobrovolníci, pakliže je výkon praxe či dobrovolnictví naplánován před zahájením, v době nebo po ukončení státem regulovaného vzdělávání nebo studia na vysoké škole podle ustanovení platných pro vzdělávání a studium.

 • Úředničtí čekatelé nejnižší a střední služební třídy a dále praktikanti a osoby, kteří teprve musejí docházkou do správního kurzu získat kvalifikaci pro ustanovení úřednickým čekatelem nejnižší a střední služební třídy, pakliže nebudou od správního úřadu dostávat náhradu cestovních výloh.

 • Účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách.

Ceny a platnost zlevněných časových jízdenek

Cenově zvýhodněné časové jízdenky existují v pěti cenových skupinách. Jízdenka platí v rámci zvolené tarifní zóny (zvolených tarifních zón) ve všech vlacích, autobusech, tramvajích, téměř na všech přívozech a ve speciálních dopravních prostředcích.

Zlevněné týdenní jízdenky

Se zlevněnou týdenní jízdenkou lze cestovat po dobu jednoho týdne ode dne jejího označení. Jízdenka je k dostání v automatech, ve všech zákaznických centrech a v regionálních autobusech.

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů
včetně dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
17,10 €9 22,80 €
Tarifní zóna Drážďany 20,90 €9 27,90 €
2 tarifní zóny3 31,10 €9 41,40 €
1 tarifní zóna3 přilehlé zóny 46,60 €9 62,10 €
Území integrované dopravy 61,40 €9 81,80 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Zlevněné měsíční jízdenky

Se zlevněnou měsíční jízdenkou lze cestovat po dobu jednoho měsíce ode dne jejího označení. Jízdenka je k dostání v automatech, ve všech zákaznických centrech a v regionálních autobusech.

  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
48,80 €9 64,90 €13
Tarifní zóna Drážďany 60,90 €9 81,00 €13
2 tarifní zóny3 88,80 €9 118,30 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
133,00 €9 177,40 €13
Území integrované dopravy 175,80 €9 234,40 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

Zlevněná předplatní měsíční jízdenka

Za zvýhodněné jízdné jsou přepravováni žáci se zlevněnou předplatní měsíční jízdenkou. Předplatní měsíční jízdenka platí vždy pro kalendářní měsíc vytištěný na jízdence.

  Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka
1 kalendářní měsíc
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
41,20 €9 54,10 €13
Tarifní zóna Drážďany 50,30 €9 66,90 €13
2 tarifní zóny3 74,00 €9 98,50 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
110,90 €9 147,70 €13
Území integrované dopravy 146,5 €9 195,30 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

BildungsTicket (Školní jízdenka) – (předplatní)

  Platnost

Zlevněná

Školní jízdenka10, 11
(předplatní)
kalendární mesíc

Území integrované dopravy 15,00 €9

Stav 1. dubna 2024

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platí pro žáky všeobecně vzdělávacích a odborných škol bez duálního vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

Při využití měsíční nebo roční jízdenky je možné v rámci její časové a prostorové platnosti vzít s sebou do dopravního prostředku bezplatně buď kolo, přívěs za kolo nebo psa.

Eine Kundenkarte ist Pflicht

Mit der Kundenkarte können Schüler und Azubis ermäßigte Wochen-, Monats- und Abo-Monatskarten sowie das SchülerFreizeitTicket und das AzubiTicket Sachsen nutzen. Füllen Sie die Kundenkarte mit den persönlichen Daten aus und kleben Sie ein aktuelles Passfoto auf.

Zákaznická karta je povinná

Pouze se zákaznickou kartou mohou žáci, učni a osoby vykonávající dobrovolnou službu využívat zlevněné týdenní, (předplatní) měsíční jízdenky, AzubiTicket Sachsen a BildungsTicket.

Zákaznická karta

Žáci, stážisté a osoby vykonávající dobrovolnou službu mohou používat jízdenky BildungsTicket (předplatné), AzubiTicket Sachsen (předplatné) a zlevněné týdenní, (předplatné) měsíční jízdenky pouze s platnou zákaznickou kartou. Jakmile si pořídíte předplatné, obdržíte jízdenku i zákaznickou kartu poštou.

Zákaznickou kartu kompletně vyplňte, přiložte pasovou fotografii a - pokud jste starší 15 let - získejte razítko (potvrzení) ze školy nebo dopravního podniku (s předložením smlouvy o výuce). Potvrzení od školící společnosti není přípustné.

Zákaznická karta platí nejdéle do prokázaného ukončení školení, nejdéle však 3 roky počínaje prvním potvrzeným dnem platnosti. V případě žáků, jejichž zákaznická karta je potvrzena pouze do konce školního roku, platí do konce následujících saských školních prázdnin.

U papírových jízdenek zadejte do příslušného pole jméno a příjmení.

Sjednat předplatné

Chtěli byste se stát předplatitelem naší jízdenky?

Další informace

Platí přepravní podmínky VVO a ustanovení k tarifům.

Sjednat si předplatné není vůbec nic složitého. Žádost o předplatné vyplňte přímo na počítači, poté ji vytiskněte, podepište na vyznačených místech a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne předchozího měsíce) nebo ji zašlete na adresu uvedenou v žádosti.

 

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Uzavřít předplatné není vůbec nic složitého. Vyplňte jednoduše příslušný formulář pohodlně na počítači a poté jej vytiskněte a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne měsíce předcházejícího měsíci platnosti jízdenky), nebo jej pošlete na adresu uvedenou na žádosti.

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Předplatné si můžete sjednat u níže uvedených dopravních podniků integrovaných v dopravním svazu VVO:

Abokarte
 • VGH
 • RBO
 • DVB
 • RVSOE
 • DB
VGH RBO DVB RVSOE DB

Všechny údaje jsou bez záruky.