Věci

Příruční zavazadla a lehce přenosné věci můžete vzít s sebou do autobusu a vlaku bezplatně.

Patří sem rovněž

  • jeden dětský kočárek s dítětem,
  • jeden invalidní vozík nebo kolové chodítko,
  • jeden pár lyží, jeden snowboard nebo jedny sáně na osobu,
  • drobná zvířata přepravovaná ve vhodné přepravce a
  • jeden přívěs za kolo nebo příruční vozík, v němž sedí malé děti,
  • jedno složené jízdní kolo přepravované v běžné tašce na jízdní kolo a dále
  • tříkolky, kola nebo jízdní kola dětí, které ještě nechodí do školy.

Pro každý další předmět anebo pokud se například kočárek či invalidní vozík použije k přepravě zavazadel, potřebujete po jedné zlevněné jednotlivé jízdence v příslušné cenové skupině.

Personál ve vozidle rozhoduje o tom, jestli jsou věci/předměty povoleny k přepravě a na jakém místě ve vozidle budou uloženy.

Mějte prosím na paměti, že cestující s dětským kočárkem a invalidním vozíkem mají vždy přednost.

Podrobnosti o přepravě jízdních kol, věcí a zvířat najdete v záložce „Psáno drobným písmem“.

Předměty vyloučené z přepravy

Platí zákaz přepravovat nebezpečné látky a nebezpečné předměty, zejména pak

  • výbušné, snadno vznětlivé, radioaktivní, nelibě páchnoucí nebo leptavé látky,
  • nezabalené či nechráněné předměty, jimiž mohou být cestující zraněni nebo ušpiněni, a dále 
  • předměty, které přesahují obrysy vozidla.

Rovněž je vyloučeno přepravovat s sebou takové předměty, kvůli kterým by se neúměrně prodloužil pobyt na zastávce, nebo pokud by hrozilo, že by kvůli nim nebylo ve vozidle místo pro ostatní cestující.

Ohleduplné chování a odpovědnost za škody

Žádáme Vás, abyste si před nástupem do vozidla sundali batohy, krosny atd. a abyste je neodkládali na sedadla.

Věci, které máte s sebou ve vozidle, ukládejte prosím a opatrujte tak, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a provozního řádu a k obtěžování ostatních cestujících. Cestující ručí za všechny škody, které budou způsobeny jím přepravovanou věcí, jejím nevhodným umístěním nebo tím, že tuto věc nedostatečně opatroval či nedokonale zabezpečil.

Všechny údaje jsou bez záruky.