Zaměstnanecká jízdenka

Mnohé firmy na území integrované dopravy nabízejí svým zaměstnancům zaměstnaneckou jízdenku JobTicket.

S touto jízdenkou můžete podle zvolené prostorové platnosti využívat všechny městské a regionální autobusy, tramvaje, příměstské a lokální vlaky, speciální dopravní prostředky a labské přívozy.

Zeptejte se na to u vás ve firmě, třeba už k nim budete také brzy patřit.

Bild: Ersparnis Fahrrad

Zaměstnanecká jízdenka je v podstatě předplatní měsíční jízdenka, jen s tím rozdílem, že je její využití omezeno na držitele zaměstnanecké jízdenky v době od pondělí do pátku mezi 6. a 18. hodinou. V ostatní časy je možné zaměstnaneckou jízdenku přenést na další osobu. O víkendu mohou na zaměstnaneckou jízdenku cestovat vlakem, autobusem a tramvají dokonce dvě dospělé osoby a až čtyři děti. Dokonce i přeprava kola, přívěsu za kolo nebo jednoho psa je vždy zdarma. Díky tomu je možné využívat zaměstnaneckou jízdenku nejen k cestě do práce, ale i v době volna.

Jakých výhod se dostává držiteli zaměstnanecké jízdenky?

Držitel zaměstnanecké jízdenky oproti držiteli předplatní měsíční jízdenky ušetří. Výše ušetřené částky se odvíjí z jednání mezi zaměstnavatelem a dopravními podniky v rámci VVO, které přebírají rabat vždy ve výši jedné poloviny.

Jaký užitek má ze zaměstnaneckých jízdenek zaměstnavatel?

Kromě toho, že bude potřebovat méně parkovacích míst, a tím ušetří náklady na jejich údržbu, má zaměstnanecká jízdenka jednak vliv na životní prostředí a coby prostředek vazby se zaměstnancem pozitivní vliv na image podniku.

Jaké jsou podmínky pro uzavření smlouvy o využívání zaměstnaneckých jízdenek?

Podmínkou pro výdej zaměstnaneckých jízdenek je uzavřená rámcová smlouva mezi zaměstnavatelem a Dopravním svazu Horního Polabí (VVO). Aby mohla taková smlouva vstoupit v platnost, je nutné, aby do projektu zaměstnaneckých jízdenek bylo zapojeno alespoň 30 zaměstnanců zainteresovaného podniku. Minimální doba platnosti rámcové smlouvy je jeden rok.

Máte coby zaměstnavatel zájem uzavřít smlouvu o využívání zaměstnaneckých jízdenek? Obraťte se prosím v této věci na pana Olivera Horeniho (kontaktní údaje jsou uvedeny v krajním sloupci).