Zaměstnanecká jízdenka

Jako zaměstnavatel můžete svým zaměstnancům nabídnout jak VVO JobTicket, tak i Deutschlandticket Job.

Obě jízdenky opravňují držitele k používání všech městských a regionálních autobusů, tramvají, příměstských vlaků, lokálních vlaků a přívozů na Labi podle zvolené územní platnosti.

Pokud jako zaměstnavatel nabídnete svým zaměstnancům jízdenku JobTicket pro jejich každodenní cestu do práce, nejenže tím motivujete své zaměstnance, ale také pozitivně přispíváte k ekologické rovnováze.

VVO-JobTicket

Pro vydání VVO JobTicket je nutná rámcová dohoda mezi zaměstnavatelem a VVO. Minimální doba platnosti rámcové dohody je 12 měsíců.

Máte jako zaměstnavatel zájem o uzavření smlouvy VVO JobTicket? Pak se prosím obraťte na paní Stephanie Fischer (kontakt ve sloupci na okraji).