Přívozem po Labi

Přívozem na druhý břeh Labe

Převozníče, převez nás na druhý břeh. Plavba po Labi to není jen zábava, ale i praktický způsob přepravy. Ať už by měly být důvodem dlouhé procházky po labských lukách anebo cesta do práce – proč si nezkrátit cestu na druhý břeh řeky některým z 13 přívozů a nepokochat se z jejich paluby pohledem na město a krajinu.

Ceny na labských přívozech v tarifních zónách Drážďany, Radebeul a Míšeň, Nossen, Pirna a Bad Schandau.

Na labských přívozech (vyjma v lázeňském městě Rathen, ve městech Riesa a Strehla) se uznávají všechny cestovní lístky podle tarifu VVO, pakliže jsou platné z hlediska prostorové a časové platnosti. Jízdenky nejsou spojeny s jedním konkrétním přívozem, například jízdenku pro 10 jízd z Pillnitzu můžete využít i pro převoz jinými přívozy.

Pokud budete cestovat pouze s přívozem, platí tyto ceny:

Typ lístku Zlevněná1 Běžná
Osoby
Jednotlivá jízdenka 1,00 € 1,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 1,50 € 2,40 €
Jízdenka pro 10 jízd 6,00 € 10,00 €
Měsíční jízdenka2 11,00 € 18,00 €
Kolo (vč. cyklisty)3
Jednotlivá jízdenka 1,50 € 2,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 3,00 € 3,90 €
Vozidlo (vč. řidiče)4
Jednotlivá jízdenka 4,00 €
Jednotlivá jízdenka (předplatitel)5 2,00 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 6,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět)
(předplatitel)5
4,00 €
Jízdenka pro 10 jízd 27,00 €

1 Cena platí pro děti od 6 do 14 let včetně, pro psa, kolo včetně přívěsu za kolo, ruční vozík nebo moped/motorové kolo do 50 ccm.
2 Opravňuje k bezplatné přepravě jednoho psa, kola vč. přívěsu za kolo, ručního vozíku nebo mopedu/motorového kola do 50 ccm. Nabídka platí pouze na přívozech v tarifních zónách Pirna a Bad Schandau.
3 A také včetně přívěsu; cena platí rovněž pro přepravu ručního vozíku nebo mopedu/motorového kola do 50 ccm.
4 Do délky 5 m nebo kůň (včetně jezdce).
5 Cena pro řidiče vozidla nebo jezdce, kteří se mohou prokázat prostorově a časově platnou předplatní měsíční nebo roční jízdenkou nebo zaměstnaneckou jízdenkou za běžnou cenu jízdného. Platí rovněž pro handicapované osoby stupně „a G“ nebo „H“ uvedeného v průkazu tělesně postižené osoby.

Stav k: 1. srpna 2019

Ceny labského přívozu Schöna – Hřensko

Na tomto labském přívozu se uznává německá jízdenka Elbe-Labe i česká jízdenka Labe-Elbe. Cestovní lístky podle tarifu VVO se neuznávají.

Ti, kteří chtějí cestovat pouze přívozem, si mohou zakoupit jízdenku pohodlně až na palubě lodi.

Zlevněná1 Běžná
Jednotlivá jízdenka 1,00 € 1,50 €
Jednotlivá jízdenka 30,00 Kč 40,00 Kč

1 Cena platí pro děti od 6 do 14 let včetně, pro jednoho psa, jedno kolo včetně přívěsu za kolo nebo jeden ruční vozík.

Stav k: 1. srpna 2019