Přívozem po Labi

Přívozem na druhý břeh Labe

Převozníče, převez nás! Plavba po Labi to není jen zábava, ale i praktický způsob přepravy. Ať už by měly být důvodem dlouhé procházky po labských lukách anebo cesta do práce – proč si nezkrátit cestu na druhý břeh řeky některým z 13 přívozů a nepokochat se z jejich paluby pohledem na město a krajinu.

S jednou jízdenkou po souši, po kolejích i po vodě. Stačí jen nastoupit: Jen s jednou jedinou jízdenkou můžete využít lokální vlaky, příměstské vlaky, tramvaje, autobusy a také všechny přívozy (vyjma lázeňského městečka Rathen).

VVO mapa tarifních zón s labskými přívozy


Klikněte na mapu pro zvětšení (PDF, 1,5 MB)

 

Jízdní řád a jízdné

Jízdní řád

Přehled zobrazuje všechny přívozy v dopravní síti Horního Labe, tj. všechny přívozní zastávky od českých hranic.

Většina přívozů nejezdí podle přesného jízdního řádu, ale křižují se podle potřeby.

Hrubý jízdní řád získáte kliknutím na příslušný přívozní spoj.

V informacích o jízdních řádech VVO jsou pro výpočet zohledněny trajektové spoje s "předpokládanými" časy odjezdů, skutečné časy odjezdů se však mohou lišit.

F1 Schöna, vlakové nádraží (D) – Hřensko, město (CZ) (přeshraničně)
(neplatí VVO tarif, uznávají se jízdenky Elbe-Labe, resp. jízdenka Labe-Elbe)
F2 Schmilka, zast. Hirschmühle – Schmilka, město
F3 Krippen – Postelwitz
F4 Krippen – Bad Schandau, Labské nábřeží/město
F5 Bad Schandau, vlakové nádraží – Bad Schandau, Labské nábřeží/město (železniční přívoz)
F6 Königstein – Halbestadt
F7 Niederrathen – Oberrathen (neplatí tarif VVO)
F8 Stadt Wehlen, pěší cesta na vlakové nádraží – Stadt Wehlen, náměstí
F9 Pirna – Pirna-Copitz
F10 Heidenau – Birkwitz
F14 Pillnitz – Kleinzschachwitz (pro převoz aut a osob)
F16 Laubegast – Niederpoyritz
F17 Johannstadt – Neustadt
F24 Coswig-Kötitz – Gauernitz
F28 Diesbar-Seußlitz – Niederlommatzsch
F29 Riesa – Promnitz (neplatí tarif VVO)
F30 Strehla – Lorenzkirch (neplatí tarif VVO)
   

Tarify

Na následujících trajektech na Labi se uznává jízdenka Deutschlandticket a všechny jízdenky podle tarifu VVO (kromě jízdenky na krátkou vzdálenost pro 4 cesty), pokud jsou platné z hlediska oblasti a času:

 • F1 Schöna, Bf. (D) – Hrensko, Ort (CZ) (přeshraniční)
 • F2 Schmilka, Hp. Hirschmühle – Schmilka, Ort
 • F3 Krippen – Postelwitz
 • F4 Krippen – Bad Schandau, Elbkai/Stadt
 • F5 Bad Schandau, Bf. – Bad Schandau, Elbkai/Stadt (Nádražní trajekt)
 • F6 Königstein – Halbestadt
 • F8 Stadt Wehlen, Fußweg zum Bf. – Stadt Wehlen, Markt
 • F9 Pirna – Pirna-Copitz
 • F10 Heidenau – Birkwitz
 • F14 Pillnitz – Kleinzschachwitz (Automobilový a osobní trajekt)
 • F16 Laubegast – Niederpoyritz
 • F17 Johannstadt – Neustadt
 • F24 Coswig-Kötitz – Gauernitz
 • F28 Diesbar-Seußlitz – Niederlommatzsch
 • F29 Riesa – Promnitz
 • F30 Strehla – Lorenzkirch

Na (předplacené) měsíční jízdenky lze bezplatně přepravovat jedno jízdní kolo nebo jednoho psa.

Na labském přívozu v lázeňském městě Rathen se jízdenky podle tarifu VVO a Deutschlandticket neuznávají.

 


Pokud chcete využít pouze trajekty, platí následující ceny:

Jízdenky nejsou vázány na příslušný trajekt. Například 10 jízdenek z Pillnitz můžete použít i pro přejezdy na jiných trajektech.

Typ letenky1 Zlevněná Běžná
Osoby
Jednotlivá jízdenka 1,20 €2 1,80 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 1,80 €2 2,70 €
Jízdenka pro 10 jízd 7,50 €2 12,00 €
Měsíční jízdenka3 13,00 €2 21,00 €
Kolo (vč. cyklisty)4
Jednotlivá jízdenka 2,00 €5 3,00 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 3,00 €5 4,50 €
Vozidlo (vč. řidiče)6
Jednotlivá jízdenka   5,00 €
Jednotlivá jízdenka (předplatitel)7   2,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět)   8,00 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět)
(předplatitel)7
 

5,00 €

Jízdenka pro 10 jízd8   32,00 €

1 Jízdenky nejsou vázány na vydávající trajektovou stanici, ale jsou vzájemně uznávány na všech trajektech ve výše uvedených tarifních zónách, pokud je přeprava s příslušným typem jízdenky možná.
2 Cena se vztahuje na žáky do 15 let věku, psa, jízdní kolo včetně přívěsu za kolo, ruční vozík, elektrický skútr s registrační značkou nebo moped/moped do 50 cm3.
3 Nabídka platí pouze pro trajekty v tarifních zónách Pirna a Bad Schandau. Opravňuje k bezplatnému převozu psa, jízdního kola včetně přívěsu za kolo, ručního vozíku, elektrického skútru s registrační značkou nebo mopedu/mopedu do 50 ccm.
4 a včetně přívěsu; cena se vztahuje i na přepravu ručního vozíku, elektrického skútru s registrační značkou nebo mopedu/moku do 50 ccm.
5 Cena platí pro žáky do jejich 15. narozenin.
6 Motorové vozidlo od 50 ccm nebo kůň (včetně jezdce)
7 Cena pro jednu osobu s vozidlem nebo koněm, která se prokáže měsíční předplatní jízdenkou nebo jízdenkou JobTicket platnou pro určitou oblast a čas za běžné jízdné. Platí i pro osoby s průkazem osoby s těžkým zdravotním postižením ve spojení s doplňkovým listem z důchodové kanceláře s platným žetonem. Cena platí i pro přípojné vozidlo.
8 U jízdenek na 10 jízd je třeba potvrdit požadovaný celkový počet proužků (jeden proužek na osobu nebo vůz) v číselném pořadí. Proužky s nižší hodnotou jsou tedy zrušeny.


Labský přívoz Schöna - Hřensko

Na přeshraničním přívozu na Labi se kromě jízdného VVO uznává i jízdné DÚK. Platí také jízdenka Elbe-Labe a česká jízdenka Jízdenka Labe-Elbe.

Pokud využijete pouze trajekt, platí následující ceny:

Typ letenky Zlevněná1 Běžná
Jednotlivá jízdenka 1,20 € 1,80 €
Jednotlivá jízdenka 30,00 Kč 40,00 Kč

1 1 Cena platí pro studenty do 15 let, jednoho psa, jedno jízdní kolo včetně přívěsu nebo jeden ruční vozík.

Stav k: 1. dubnu 2023