Přívozem po Labi

Inhaltsbild Fähren und Schiffe - Elbfähre Koetitz

Přívozem na druhý břeh Labe

Převozníče, převez nás! Plavba po Labi to není jen zábava, ale i praktický způsob přepravy. Ať už by měly být důvodem dlouhé procházky po labských lukách anebo cesta do práce – proč si nezkrátit cestu na druhý břeh řeky některým z 13 přívozů a nepokochat se z jejich paluby pohledem na město a krajinu.

S jednou jízdenkou po souši, po kolejích i po vodě. Stačí jen nastoupit: Jen s jednou jedinou jízdenkou můžete využít lokální vlaky, příměstské vlaky, tramvaje, autobusy a také všechny přívozy (vyjma lázeňského městečka Rathen).

VVO mapa tarifních zón s labskými přívozy


Klikněte na mapu pro zvětšení (PDF, 1,5 MB)

 

Jízdní řád a jízdné

Jízdní řád

Ceny na labských přívozech v tarifních zónách Drážďany, Radebeul a Míšeň, Nossen, Pirna a Bad Schandau.

Na labských přívozech (vyjma v lázeňském městě Rathen, ve městech Riesa a Strehla) se uznávají všechny cestovní lístky podle tarifu VVO, pakliže jsou platné z hlediska prostorové a časové platnosti. Jízdenky nejsou spojeny s jedním konkrétním přívozem, například jízdenku pro 10 jízd z Pillnitzu můžete využít i pro převoz jinými přívozy.

Pokud budete cestovat pouze s přívozem, platí tyto ceny:

Typ lístku Zlevněná1 Běžná
Osoby
Jednotlivá jízdenka 1,00 € 1,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 1,50 € 2,40 €
Jízdenka pro 10 jízd 6,00 € 10,00 €
Měsíční jízdenka2 11,00 € 18,00 €
Kolo (vč. cyklisty)3
Jednotlivá jízdenka 1,50 € 2,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět) 3,00 € 3,90 €
Vozidlo (vč. řidiče)4
Jednotlivá jízdenka   4,00 €
Jednotlivá jízdenka (předplatitel)5   2,00 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět)   6,50 €
Obousměrná jízdenka (tam a zpět)
(předplatitel)5
  4,00 €
Jízdenka pro 10 jízd   27,00 €

1 Jízdenky nejsou vázány na trajektovou stanici, která je vydala, ale jsou vzájemně uznávány na všech trajektech ve výše uvedených tarifních zónách, pokud je přeprava s příslušným typem jízdenky možná.
2 Cena platí pro žáky do 15 let věku, jednoho psa, jedno jízdní kolo včetně přívěsu, jeden ruční vozík nebo jeden moped/motocykl do 50 cm3.
3 Nabídka platí pouze pro trajekty v tarifních zónách Pirna a Bad Schandau. Opravňuje k bezplatnému převozu psa, jízdního kola včetně přívěsu za kolo, ručního vozíku nebo mopedu/mopedu do 50 cm3.
4 včetně přívěsu; cena platí i pro přepravu ručního vozíku nebo přívěsného vozíku moped/moped do 50 ccm.
5 Cena platí pro žáky do jejich 15. narozenin
6 do délky 5,0 m nebo koně (včetně jezdce)
7 Cena pro řidiče nebo jezdce, kteří se prokáží měsíční jízdenkou (Abo-Monatskarte) nebo jízdenkou JobTicket za běžné jízdné platné pro danou oblast a čas. Platí také pro osoby s těžkým zdravotním postižením se symbolem "a G" nebo "H" v průkazu osoby s těžkým zdravotním postižením. Cena se vztahuje i na přívěs za vozidlo.


Labský přívoz Schöna - Hřensko

Na přeshraničním přívozu na Labi se kromě jízdného VVO uznává i jízdné DÚK. Platí také jízdenka Elbe-Labe a česká jízdenka Jízdenka Labe-Elbe.

Pokud využijete pouze trajekt, platí následující ceny:

Typ lístku Zlevněná1 Běžná
Jednotlivá jízdenka 30,00 Kč 40,00 Kč

1 Cena platí pro studenty do 15 let, jednoho psa, jedno jízdní kolo včetně přívěsu nebo jeden ruční vozík.

Stav k: 1. dubnu 2021