Jednodenní jízdenka pro 1 osobu

Další informace

Tip: 2 žáci do 15 let mohou cestovat na jednodenní jízdenku pro jednotlivce za běžnou cenu.

Pokud cestujete autobusem a vlakem a na zpáteční cestu se chcete vydat ještě týž den, doporučujeme vám využít jednodenní jízdenku. Tato jízdenka použitá k celodennímu výletu vám většinou nabídne výhodnější cenu než několik jednotlivých jízdenek.

Jednodenní jízdenka platí pro libovolný počet jízd od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

Zlevněné jednodenní vstupenky jsou k dispozici pro školáky do 15 let věku a pro osoby starší 60 let.

Dva žáci do svých 15 let mohou cestovat na jednodenní jízdenku za běžné jízdné. Místo jedné dospělé osoby může cestovat jiný žák do 15 let.

Jízdní kola a psi nesmí nahrazovat osoby.

Ceny a platnost jednodenní jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka 1 tarifní zóna3 (vyjma TZ Drážďany) 6,20 €2,4 7,40 €5
tarifní zóna Drážďany 7,20 €2,4 8,60 €5
2 tarifní zóny3 9,90 €2,4 11,80 €5
Území integrované dopravy 16,10 €2,4 19,30 €5

Stav 1. dubna 2024

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Jednodenní jízdenky neplatí:

Platnost v 1. třídě

Pro využití 1. třídy v lokálním vlaku nabízíme jednodenní jízdenky pro přestup do 1. třídy.

Jízdenky jsou po jejich označení nepřenosné.

Ceny

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Všechny údaje jsou bez záruky.