Jednodenní jízdenka pro 1 osobu

Další informace

Od 1. listopadu 2014 je možné na jednodenní jízdenku za běžnou cenu jízdného vzít s sebou dvě děti (ve věku od 6 do 14 let).

Pokud cestujete autobusem a vlakem a na zpáteční cestu se chcete vydat ještě týž den, doporučujeme vám využít jednodenní jízdenku. Tato jízdenka použitá k celodennímu výletu vám většinou nabídne výhodnější cenu než několik jednotlivých jízdenek.

Jednodenní jízdenka platí pro libovolný počet jízd od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

Na jednodenní jízdenku za běžnou cenu jízdného smí cestovat zároveň max. dvě děti od 6 do 14 let včetně. Je zakázáno vzít namísto osob kolo nebo psa.

Ceny a platnost jednodenní jízdenky


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka
pro 1 osobu
A 1 tarifní zóna2 5,00 €3,11 6,00 €4
B 2 tarifní zóny2 7,50 €3,11 9,00 €4
D Území integrované dopravy 12,00 €3,11 14,00 €4

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

2 dle údaje na cestovním lístku
3 platí rovněž pro důchodce po dovršení 60 let
4 platí pro maximálně tři osoby, z nichž nanejvýš jedna osoba smí být starší 14 let

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Jednodenní jízdenky neplatí:

  • na úzkorozchodných tratích Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn,
  • v osobním výtahu v Bad Schandau a
  • v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi)

Na horských dráhách v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha), na tramvajové dráze Kirnitzschtalbahn v Bad Schandau a na okružní jízdě po Míšni opravňují platné jednodenní jízdenky (jednodenní jízdenky pro 1 osobu, noční jízdenky NachtTicket, jednodenní rodinné jízdenky, skupinové jízdenky pro max. 5 osob a jízdenky Labe-Elbe) k zakoupení zlevněné jízdenky příslušného dopravního prostředku pro jednu osobu. 

Platnost v 1. třídě

Pro využití 1. třídy v lokálním vlaku nabízíme jednodenní jízdenky pro přestup do 1. třídy.

Jízdenky jsou po jejich označení nepřenosné.

Ceny


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Přestup
1. třída
A 1 tarifní zóna1         0,80 € 1,80 €
D Území integrované dopravy 1,60 € 3,60 €

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Cestujete častěji autobusem a vlakem? Pak to znáte: pro svou obvyklou trasu máte jízdenku schovanou v peněžence. Často to bývá měsíční jízdenka (nebo zaměstnanecká jízdenka / JobTicket), s níž pendlujete mezi domovem a prací. Nebo to může být týdenní / jednodenní jízdenka, kterou využíváte jako cyklista, to když předpověď počasí hlásí, že bude pršet.

Jak můžete tyto jízdenky využít někdy jindy do jiných cílů v jiných tarifních zónách? Na území integrované dopravy můžete mnohé jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat.

Níže uvedená tabulka ukazuje všechny možné kombinace:

 


Upozornění týkající se kombinace s jednotlivou jízdenkou nebo jízdenkou pro 4 jízdy

Jednotlivé jízdenky nebo jedno políčko z jízdenky pro 4 jízdy platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní nebo časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Všechny údaje jsou bez záruky.