Souhrnný přehled cen jízdného

Tarif VVO: Na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) můžete cestovat všemi městskými a regionálními autobusy, tramvajemi a lokálními vlaky a téměř všemi přívozy jen s jednou jedinou jízdenkou.

Území integrované dopravy Horního Polabí je rozděleno do 21 tarifních zón. Cenová skupina a doba platnosti příslušného cestovního lístku vyplývá z počtu tarifních zón, jimiž se bude projíždět.

Stav k: 1. srpna 2019

Jízdenky na jednotlivé jízdy


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Jednotlivá jízdenka 1 1 tarifní zóna1,
maximálně 1 hodina
1,60 € 2,40 €
2 2 tarifní zóny,
maximálně 1,5 hodiny
2,90 € 4,30 €
3 3 tarifní zóny,
maximálně 2 hodiny
4,30 € 6,50 €
4 Území integrované dopravy,
maximálně 4 hodiny
5,70 € 8,60 €

Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy K
Krátká vzdálenost podle tarifu
5,50 €
1 – 4 podle počtu 5,20 € 8,60 €

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).   

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 dle údaje na cestovním lístku
3 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
4 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
5 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro maximálně 5 osob
7 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
8 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
9 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
10 platí pro jedno kolo na osobu
11 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
12 wplatba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
13 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Jednodenní jízdenky


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka
pro 1 osobu
A 1 tarifní zóna2 5,00 €3,11 6,00 €4
B 2 tarifní zóny2 7,50 €3,11 9,00 €4
D Území integrované dopravy 12,00 €3,11 14,00 €4

Cenová skupina Platnost Běžná
Noční jízdenka D
Území integrované dopravy pouze v době mezi 18. a 6. hodinou 7,50 €

Cenová skupina Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka5 A
1 tarifní zóna2 9,00 €
B
2 tarifní zóny2 13,50 €
D
Území integrované dopravy 20,00 €

Cenová skupina Platnost Běžná
Skupinová jízdenka pro max. 5 osob6 A
1 tarifní zóna2 15,00 €
B
2 tarifní zóny2 22,00 €
D
Území integrované dopravy 29,50 €

Cenová skupina Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo7 A
1 tarifní zóna2 2,00 €
D Území integrované dopravy
3,00 €

Preisstufe gültig normal
Schülergruppen-
Ticket7
A 1 Tarifzone2 1,10 €
B 2 Tarifzonen2 2,20 €
D Verbundraum 3,30 €

Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Přestup
1. třída
A 1 tarifní zóna1         0,80 € 1,80 €
D Území integrované dopravy 1,60 € 3,60 €

Cenová skupina Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe4

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
18,50 € 270 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe5

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
26,50 € 380 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe6

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
39,50 € 560 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe10

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 270 CZK

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).   

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 dle údaje na cestovním lístku
3 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
4 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
5 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro maximálně 5 osob
7 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
8 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
9 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
10 platí pro jedno kolo na osobu
11 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
12 wplatba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
13 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Časové jízdenky (týdenní, měsíční a roční jízdenky)

Zlevněný tarif platí pouze pro děti ve věku od 6 do 14 let:


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů vč. dne označení jízdenky
A 1 tarifní zóna1 (vyjma tarifní zóny Drážďany) 13,60 €8 17,90 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 16,70 €8 21,90 €
B 2 tarifní zóny2 24,50 €8 32,50 €
C 1 tarifní zóna2 a okolní 36,60 €8 48,60 €
D Území integrované dopravy 48,10 €8 64,10 €

Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

A 1 tarifní zóna1 (vyjma tarifní zóny Drážďany) 37,10 €8 49,30 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 46,20 €8 61,50 €
B 2 tarifní zóny2 67,60 €8 90,00 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
100,80 €8 134,50 €
D Území integrované dopravy 133,50 €10 178,00 €

Cenová skupina Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
A 1 tarifní zóna1 (vyjma tarifní zóny Drážďany) 43,20 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 52,40 €
B 2 tarifní zóny2 78,00 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
116,50 €
D Území integrované dopravy 155,50 €

Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka12
Kalendářní měsíc
A 1 tarifní zóna1
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
32,00 €8 41,90 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 39,00 €8 51,90 €
B 2 tarifní zóny2 57,50 €8 76,60 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
85,80 €8 114,20 €
D Území integrované dopravy 113,70 €8 151,60 €

Cenová skupina Platnost Běžná

Předplatní měsíční jízdenky po deváté12 
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

A 1 tarifní zóna1
36,90 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 44,50 €
B 2 tarifní zóny2 66,50 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
99,40 €
D Území integrované dopravy 132,60 €

Cenová
skupina
Platnost

Zlevněná

Volnocasová jízdenka pro
školáky12, 13
kalendární mesíc, neplatí
ve školní dny od 4 do 14 hodin
D         Území integrované dopravy 10,00 €8

Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 7,50 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 19,00 €

Cenová skupina                   Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo
platnost: viz měsíční jízdenka
D               Území integrované dopravy 17,00 €

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).   

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 dle údaje na cestovním lístku
3 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
4 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
5 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro maximálně 5 osob
7 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
8 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
9 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
10 platí pro jedno kolo na osobu
11 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
12 wplatba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
13 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání

Všechny údaje jsou bez záruky.