Souhrnný přehled cen jízdného

Tarif VVO: Na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) můžete cestovat všemi městskými a regionálními autobusy, tramvajemi a lokálními vlaky a téměř všemi přívozy jen s jednou jedinou jízdenkou.

Území integrované dopravy Horního Polabí je rozděleno do 21 tarifních zón. Cenová skupina a doba platnosti příslušného cestovního lístku vyplývá z počtu tarifních zón, jimiž se bude projíždět.

Tarify platné od 1. dubna 2023

Jízdenky na jednotlivé jízdy

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednotlivá jízdenka 1 tarifní zóna1, (vyjma TZ Drážďany),
maximálně 1 hodina
1,90 €2 2,80 €
tarifní zóna Drážďany, max. 1 hodina 2,00 €2 3,00 €
2 tarifní zóny,
maximálně 1,5 hodiny
3,60 €2 5,30 €
3 tarifní zóny,
maximálně 2 hodiny
5,40 €2 8,00 €
Území integrované dopravy,
maximálně 4 hodiny
7,20 €2 10,60 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy Krátká vzdálenost podle tarifu   7,00 €
podle počtu 7,20 €2 10,60 €

Stav 1. dubna 2023

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Jednodenní jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka 1 tarifní zóna3 (vyjma TZ Drážďany) 5,80 €2,4 6,90 €5
tarifní zóna Drážďany 6,70 €2,4 8,00 €5
2 tarifní zóny3 9,20 €2,4 11,00 €5
Území integrované dopravy 15,00 €2,4 18,00 €5
  Platnost Běžná

Jednodenní jízdenka město Hoyerswerda13

Hoyerswerda 3,50 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €
  Platnost Běžná
Noční jízdenka
pouze od 18 do 6 hodin
území integrované dopravy 8,00 €
  Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka6 1 tarifní zóna3 12,20 €
2 tarifní zóny3 16,80 €
Území integrované dopravy 25,70 €
  Platnost Běžná
Skupinová jízdenka
pro max. 5 osob7
1 tarifní zóna3 20,20 €
2 tarifní zóny3 27,20 €
Území integrované dopravy 37,60 €
  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo12 1 tarifní zóna3 2,20 €
Území integrované dopravy 3,30 €
  Platnost   Běžná
Jízdenka pro školní skupiny8 1 tarifní zóna3 na osobu 1,20 €
2 tarifní zóna3 na osobu 2,40 €
území integrované dopravy na osobu 3,60 €

Stav 1. dubna 2023

  Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe5

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
24,00 € 340 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe6

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
34,20 € 470 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe7

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
50,10 € 700 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe12

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 100 CZK

Stav: Elbe-Labe 1. dubna 2023/ Labe-Elbe 1. ledna 2023

  Gültigkeit   normal

Jízdenka Sasko7
platí v pondělí až pátek od 3 do 9 hodin

Sasko, Sasko-Anhaltsko,

Durynsko

1. osoba 27,00 €
  na každou další osobu 8,00 €

Stav: 11. prosince 2022

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Časové jízdenky (týdenní, měsíční a roční jízdenky)

Zlevněné jízdné se vztahuje pouze na děti od nástupu do školy do jejich 15. narozenin:

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů
včetně dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
16,00 €9 21,30 €
Tarifní zóna Drážďany 19,50 €9 26,00 €
2 tarifní zóny3 28,90 €9 38,50 €
1 tarifní zóna3 přilehlé zóny 43,40 €9 57,80 €
Území integrované dopravy 57,10 €9 76,10 €
  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
45,60 €9 60,60 €
Tarifní zóna Drážďany 56,80 €9 75,50 €
2 tarifní zóny3 82,60 €9 110,00 €
1 tarifní zóna3
a okolní
123,70 €9 165,00 €
Území integrované dopravy 163,50 €9 218,00 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
54,50 €
Tarifní zóna Drážďany 68,00 €
2 tarifní zóny3 99,00 €
1 tarifní zóna3
a okolní
148,50 €
Území integrované dopravy 196,20 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka10
1 kalendářní měsíc
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
38,50 €9 50,50 €
Tarifní zóna Drážďany 46,90 €9 62,40 €
2 tarifní zóny3 68,80 €9 91,60 €
1 tarifní zóna3
a okolní
103,20 €9 137,40 €
Území integrované dopravy 136,20 €9 181,60 €
  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté10
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 44,40 €
Tarifní zóna Drážďany 53,80 €
2 tarifní zóny3 79,90 €
1 tarifní zóna3
a okolní
119,80 €
Území integrované dopravy 159,10 €
  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo12
platnost: viz měsíční jízdenka
Území integrované dopravy 20,00 €

Stav 1. dubna 2023

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Školní jízdenka (BildungsTicket), Stážijní lístek (AzubiTicket)

  Platnost

Zlevněná

Školní jízdenka10, 11
(předplatní)
kalendární mesíc

Území integrované dopravy 15,00 €9

Stav 1. dubna 2023

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb

Jízdenka do Německa (Deutschlandticket)

  Platnost Běžná
Jízdenka do Německa
(Deutschlandticket)
po celém Německu 49,00 €

Deutschlandticket: im VVO kombinierbar mit folgenden Zusatztickets

  Platnost Běžná
Jízdenka do Německa plus odvoz
(Deutschlandticket Plus Mitnahme)
Území integrované dopravy + 10,00 €
Deutschlandticket Plus MOBI
erhältlich bei DVB
Území integrované dopravy + 7,00 €

Kola, věci a zvířata

  Platnost

Běžná


Jednodenní jízdenka pro kolo12
platí do 4 hodin následujícího dne

1 tarifní zóna3 2,20 €
  území integrované dopravy 3,30 €

Jednodenní jízdenka
pro kolo Labe- Elbe12
platí do 4 hodin následujícího dne

území integrované dopravy +
Ústecký kraj
4,00 €

Měsíční jízdenka pro kolo12

území integrované dopravy 20,00 €

 

Stav 1. dubna 2023

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

3 dle údaje na cestovním lístku
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

 

Všechny údaje jsou bez záruky.