Souhrnný přehled cen jízdného

Tarif VVO: Na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) můžete cestovat všemi městskými a regionálními autobusy, tramvajemi a lokálními vlaky a téměř všemi přívozy jen s jednou jedinou jízdenkou.

Území integrované dopravy Horního Polabí je rozděleno do 21 tarifních zón. Cenová skupina a doba platnosti příslušného cestovního lístku vyplývá z počtu tarifních zón, jimiž se bude projíždět.

Stav k: 1. srpna 2021

Jízdenky na jednotlivé jízdy

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednotlivá jízdenka 1 tarifní zóna1,
maximálně 1 hodina
1,70 € 2,50 €
2 tarifní zóny,
maximálně 1,5 hodiny
3,10 € 4,50 €
3 tarifní zóny,
maximálně 2 hodiny
4,60 € 6,80 €
Území integrované dopravy,
maximálně 4 hodiny
6,00 € 9,00 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy Krátká vzdálenost podle tarifu   5,80 €
podle počtu 6,00 €2 9,00 €

Stav k: 1. srpna 2021

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

Jednodenní jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka
pro 1 osobu
1 tarifní zóna2 5,50 €2,4 6,50 €5
2 tarifní zóny2 8,00 €2,4 9,50 €5
Území integrované dopravy 13,00 €2,4 15,00 €5
  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna1         0,80 € 1,80 €
Území integrované dopravy 1,60 € 3,60 €
  Platnost Běžná
Noční jízdenka
pouze od 18 do 6 hodin
území integrované dopravy 8,00 €
  Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka6 1 tarifní zóna3 10,00 €
2 tarifní zóny3 14,50 €
Území integrované dopravy 21,50 €
  Platnost Běžná
Skupinová jízdenka
pro max. 5 osob7
1 tarifní zóna3 16,50 €
2 tarifní zóny3 23,50 €
Území integrované dopravy 31,50 €
  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo12 1 tarifní zóna3 2,00 €
Území integrované dopravy 3,00 €
  Platnost   Běžná
Jízdenka pro školní skupiny8 1 tarifní zóna3 na osobu 1,20 €
2 tarifní zóna3 na osobu 2,40 €
území integrované dopravy na osobu 3,60 €
  Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe5

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
20,00 € 300 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe6

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
28,50 € 420 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe7

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
42,00 € 630 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe12

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 90 CZK
  Gültigkeit   normal

Jízdenka Sasko7
platí v pondělí až pátek od 3 do 9 hodin

Sasko, Sasko-Anhaltsko,

Durynsko

1. osoba 25,00 €
  na každou další osobu 8,00 €

Stav k: 1. srpna 2021

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

Časové jízdenky (týdenní, měsíční a roční jízdenky)

Zlevněný tarif platí pouze pro děti ve věku od 6 do 14 let:

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů vč. dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
13,60 €9 17,90 €
Tarifní zóna Drážďany 16,70 €9 21,90 €
2 tarifní zóny3 24,50 €9 32,50 €
1 tarifní zóna3 a okolní 36,60 €9 48,60 €
Území integrované dopravy 48,10 €9 64,10 €
  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
38,40 €9 51,00 €
Tarifní zóna Drážďany 47,80 €9 63,60 €
2 tarifní zóny3 69,80 €9 93,00 €
1 tarifní zóna3
a okolní
104,10 €9 138,90 €
Území integrované dopravy 137,80 €9 183,70 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
44,60 €
Tarifní zóna Drážďany 54,20 €
2 tarifní zóny3 80,60 €
1 tarifní zóna3
a okolní
120,40 €
Území integrované dopravy 160,50 €
  Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka10
Kalendářní měsíc
A 1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
33,10 €9 43,40 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 40,30 €9 53,70 €
B 2 tarifní zóny3 59,40 €9 79,10 €
C 1 tarifní zóna3
a okolní
88,70 €9 118,10 €
D Území integrované dopravy 117,30 €9 156,40 €
  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté10
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 38,10 €
Tarifní zóna Drážďany 46,10 €
2 tarifní zóny3 68,70 €
1 tarifní zóna3
a okolní
102,70 €
Území integrované dopravy 136,80 €

Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 7,50 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 19,00 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo12
platnost: viz měsíční jízdenka
Území integrované dopravy 17,00 €
  Platnost

Zlevněná

Školní jízdenka10, 11
(předplatní)
kalendární mesíc

Území integrované dopravy 15,00 €9

Stav k: 1. srpna 2021

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

Všechny údaje jsou bez záruky.