Souhrnný přehled cen jízdného

Tarif VVO: Na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) můžete cestovat všemi městskými a regionálními autobusy, tramvajemi a lokálními vlaky a téměř všemi přívozy jen s jednou jedinou jízdenkou.

Území integrované dopravy Horního Polabí je rozděleno do 21 tarifních zón. Cenová skupina a doba platnosti příslušného cestovního lístku vyplývá z počtu tarifních zón, jimiž se bude projíždět.

Tarify platné od 1. dubna 2024

Jízdenky na jednotlivé jízdy

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednotlivá jízdenka 1 tarifní zóna1, (vyjma TZ Drážďany),
maximálně 1 hodina
2,00 €2 3,00 €
tarifní zóna Drážďany, max. 1 hodina 2,10 €2 3,20 €
2 tarifní zóny,
maximálně 1,5 hodiny
3,90 €2 5,70 €
3 tarifní zóny,
maximálně 2 hodiny
5,80 €2 8,60 €
Území integrované dopravy,
maximálně 4 hodiny
7,80 €2 11,40 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy Krátká vzdálenost podle tarifu   7,50 €
podle počtu 7,80 €2 11,40 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do školního věku cestují zdarma. Žáci mohou využívat zlevněné předplatní jízdenky pouze se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platí pro žáky všeobecně vzdělávacích a odborných škol bez duálního vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
12 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda
13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
14 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

Jednodenní jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka 1 tarifní zóna3 (vyjma TZ Drážďany) 6,20 €2,4 7,40 €5
tarifní zóna Drážďany 7,20 €2,4 8,60 €5
2 tarifní zóny3 9,90 €2,4 11,80 €5
Území integrované dopravy 16,10 €2,4 19,30 €5
  Platnost Běžná

Jednodenní jízdenka město Hoyerswerda12

Hoyerswerda 3,80 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €
  Platnost Běžná
Noční jízdenka
pouze od 18 do 6 hodin
území integrované dopravy 8,60 €
  Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka6 1 tarifní zóna3 13,10 €
2 tarifní zóny3 18,80 €
Území integrované dopravy 27,70 €
  Platnost Běžná
Skupinová jízdenka
pro max. 5 osob7
1 tarifní zóna3 21,70 €
2 tarifní zóny3 29,20 €
Území integrované dopravy 40,30 €
  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo11 1 tarifní zóna3 2,20 €
Území integrované dopravy 3,30 €
  Platnost   Běžná
Jízdenka pro školní skupiny8 1 tarifní zóna3 na osobu 1,20 €
2 tarifní zóna3 na osobu 2,40 €
území integrované dopravy na osobu 3,60 €

Stav 1. dubna 2024

  Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe5

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
24,00 € 340 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe6

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
34,20 € 470 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe7

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
50,10 € 700 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe11

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 100 CZK

Stav: Elbe-Labe 1. dubna 2023/ Labe-Elbe 1. ledna 2023

  Gültigkeit   normal

Jízdenka Sasko7
platí v pondělí až pátek od 3 do 9 hodin

Sasko, Sasko-Anhaltsko,

Durynsko

1. osoba 30,00 €
  na každou další osobu 8,00 €

Stav: 10. prosince 2023

Upozornění 

Děti do školního věku cestují zdarma. Žáci mohou využívat zlevněné předplatní jízdenky pouze se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platí pro žáky všeobecně vzdělávacích a odborných škol bez duálního vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
12 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda
13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
14 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

Časové jízdenky (týdenní, měsíční a roční jízdenky)

Zlevněné jízdné se vztahuje pouze na děti od nástupu do školy do jejich 15. narozenin:

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů
včetně dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
17,10 €9 22,80 €
Tarifní zóna Drážďany 20,90 €9 27,90 €
2 tarifní zóny3 31,10 €9 41,40 €
1 tarifní zóna3 přilehlé zóny 46,60 €9 62,10 €
Území integrované dopravy 61,40 €9 81,80 €
  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
48,80 €9 64,90 €13
Tarifní zóna Drážďany 60,90 €9 81,00 €13
2 tarifní zóny3 88,80 €9 118,30 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
133,00 €9 177,40 €13
Území integrované dopravy 175,80 €9 234,40 €13
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
58,40 €13
Tarifní zóna Drážďany 73,00 €13
2 tarifní zóny3 106,50 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
159,70 €13
Území integrované dopravy 211,00 €13
  Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka
1 kalendářní měsíc
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
41,20 €9 54,10 €13
Tarifní zóna Drážďany 50,30 €9 66,90 €13
2 tarifní zóny3 74,00 €9 98,50 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
110,90 €9 147,70 €13
Území integrované dopravy 146,5 €9 195,30 €13
  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 47,60 €13
Tarifní zóna Drážďany 57,80 €13
2 tarifní zóny3 86,00 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
128,80 €13
Území integrované dopravy 171,10 €13
  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo11
platnost: viz měsíční jízdenka
Území integrované dopravy 20,00 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do školního věku cestují zdarma. Žáci mohou využívat zlevněné předplatní jízdenky pouze se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platí pro žáky všeobecně vzdělávacích a odborných škol bez duálního vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
12 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda
13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
14 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

Školní jízdenka (BildungsTicket)

  Platnost

Zlevněná

Školní jízdenka10, 11
(předplatní)
kalendární mesíc

Území integrované dopravy 15,00 €9

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb

Jízdenka do Německa (Deutschlandticket)

  Platnost Běžná
Jízdenka do Německa
(Deutschlandticket)
po celém Německu 49,00 €

Deutschlandticket: lze kombinovat s následujícími dalšími jízdenkami ve VVO

  Platnost Běžná
Jízdenka do Německa plus odvoz
(Deutschlandticket Plus Mitnahme) (Abo)3
platí pro jedno jízdní kolo/psa a osoby1
Kalendářní měsíc
Území integrované dopravy + 10,70 €
Deutschlandticket Plus MOBI (Abo)2
Kalendářní měsíc
(k dispozici v DVB)
Území integrované dopravy + 7,00 €

1 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda 13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
2 Deutschlandticket Plus MOBI je platný pouze ve spojení s jízdenkou Deutschlandticket zakoupenou u DVB.
3 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na
stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

Kola, věci a zvířata

  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo11

1 tarifní zóna3 2,20 €
území integrované dopravy 3,30 €

Jednodenní jízdenka
pro kolo Labe- Elbe11

území integrované dopravy +
Ústecký kraj
4,00 €
Měsíční jízdenka pro kolo11 území integrované dopravy 20,00 €
Jízdenka do Německa plus odvoz (Deutschlandticket
Plus Mitnahme) (předplatní)14
kalendářní měsíc
území integrované dopravy + 10,00 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

3 dle údaje na cestovním lístku
11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
14 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

přestup 1. třídy (denní, týdenní a měsíční jízdenka)

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €
  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let

Všechny údaje jsou bez záruky.