Souhrnný přehled cen jízdného

Tarif VVO: Na území integrované dopravy Dopravního svazu Horního Polabí (VVO) můžete cestovat všemi městskými a regionálními autobusy, tramvajemi a lokálními vlaky a téměř všemi přívozy jen s jednou jedinou jízdenkou.

Území integrované dopravy Horního Polabí je rozděleno do 21 tarifních zón. Cenová skupina a doba platnosti příslušného cestovního lístku vyplývá z počtu tarifních zón, jimiž se bude projíždět.

Tarify platné od 1. dubna 2022

Jízdenky na jednotlivé jízdy

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednotlivá jízdenka 1 tarifní zóna1, (vyjma TZ Drážďany),
maximálně 1 hodina
1,70 €2 2,50 €
tarifní zóna Drážďany, max. 1 hodina 1,70 €2 2,70 €
2 tarifní zóny,
maximálně 1,5 hodiny
3,10 €2 4,70 €
3 tarifní zóny,
maximálně 2 hodiny
4,60 €2 7,10 €
Území integrované dopravy,
maximálně 4 hodiny
6,00 €2 9,40 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy Krátká vzdálenost podle tarifu   6,20 €
podle počtu 6,00 €2 9,40 €

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Jednodenní jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka 1 tarifní zóna3 5,80 €2,4 6,90 €5
2 tarifní zóny3 8,30 €2,4 9,90 €5
Území integrované dopravy 13,50 €2,4 15,70 €5
  Platnost Běžná

Jednodenní jízdenka město Hoyerswerda13

Hoyerswerda 3,50 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €
  Platnost Běžná
Noční jízdenka
pouze od 18 do 6 hodin
území integrované dopravy 8,00 €
  Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka6 1 tarifní zóna3 10,60 €
2 tarifní zóny3 15,10 €
Území integrované dopravy 22,50 €
  Platnost Běžná
Skupinová jízdenka
pro max. 5 osob7
1 tarifní zóna3 17,50 €
2 tarifní zóny3 24,50 €
Území integrované dopravy 33,00 €
  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo12 1 tarifní zóna3 2,20 €
Území integrované dopravy 3,30 €
  Platnost   Běžná
Jízdenka pro školní skupiny8 1 tarifní zóna3 na osobu 1,20 €
2 tarifní zóna3 na osobu 2,40 €
území integrované dopravy na osobu 3,60 €
  Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe5

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
20,70 € 340 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe6

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
30,00 € 470 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe7

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
44,00 € 700 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe12

Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 100 CZK

Stav: Elbe-Labe 1. srpna 2022/ Labe-Elbe 1. ledna 2023

  Gültigkeit   normal

Jízdenka Sasko7
platí v pondělí až pátek od 3 do 9 hodin

Sasko, Sasko-Anhaltsko,

Durynsko

1. osoba 27,00 €
  na každou další osobu 8,00 €

Stav: 11. prosince 2022

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Časové jízdenky (týdenní, měsíční a roční jízdenky)

Zlevněné jízdné se vztahuje pouze na děti od nástupu do školy do jejich 15. narozenin:

  Platnost Zlevněná Běžná
Týdenní jízdenka
platí 7 dnů
včetně dne označení jízdenky
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
14,00 €9 18,70 €
Tarifní zóna Drážďany 17,20 €9 22,90 €
2 tarifní zóny3 25,50 €9 34,00 €
1 tarifní zóna3 přilehlé zóny 38,10 €9 50,80 €
Území integrované dopravy 50,20 €9 66,90 €
  Platnost Zlevněná Běžná

Měsíční jízdenka
platí ode dne označení
jízdenky do téhož dne následujícího měsíce

1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
40,10 €9 53,30 €
Tarifní zóna Drážďany 49,90 €9 66,40 €
2 tarifní zóny3 72,90 €9 97,10 €
1 tarifní zóna3
a okolní
108,80 €9 145,10 €
Území integrované dopravy 144,00 €9 191,90 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
48,00 €
Tarifní zóna Drážďany 59,80 €
2 tarifní zóny3 87,40 €
1 tarifní zóna3
a okolní
130,60 €
Území integrované dopravy 172,70 €
  Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka10
1 kalendářní měsíc
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
33,80 €9 44,40 €
Tarifní zóna Drážďany 41,20 €9 54,90 €
2 tarifní zóny3 60,80 €9 80,90 €
1 tarifní zóna3
a okolní
90,80 €9 120,90 €
Území integrované dopravy 119,90 €9 159,90 €
  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté10
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 39,10 €
Tarifní zóna Drážďany 47,30 €
2 tarifní zóny3 70,50 €
1 tarifní zóna3
a okolní
105,30 €
Území integrované dopravy 140,20 €

Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 7,50 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 19,00 €
  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka pro kolo12
platnost: viz měsíční jízdenka
Území integrované dopravy 20,00 €
  Platnost

Zlevněná

Školní jízdenka10, 11
(předplatní)
kalendární mesíc

Území integrované dopravy 15,00 €9

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let
7 platí pro maximálně 5 osob
8 platí pro školní skupiny do 13. třídy včetně, od 13 žáků + 2 dospělé osoby nebo od 22 žáků + 3 dospělé osoby za skupinový tarif; Nutná rezervace skupiny pro autobusy v regionální dopravě
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou
10 platba buď na jeden měsíc nebo na jeden rok; V případě roční platby za dvanáct kalendářních měsíců činí cena dvanáctinásobek měsíční ceny uvedené v tabulce.
11 platí pro žáky škol poskytujících všeobecné vzdělávání a na účastníky dobrovolných služeb
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí pro 1 osobu v tarifní zóna Hoyerswerda

Kola, věci a zvířata

  Platnost

Běžná


Jednodenní jízdenka pro kolo12
platí do 4 hodin následujícího dne

1 tarifní zóna3 2,20 €
  území integrované dopravy 3,30 €

Jednodenní jízdenka
pro kolo Labe- Elbe12
platí do 4 hodin následujícího dne

území integrované dopravy +
Ústecký kraj
4,00 €

Měsíční jízdenka pro kolo12

území integrované dopravy 20,00 €

 

Upozornění 

Bezplatně jsou přepravovány předškolní děti ve věku do zápisu do školy, skupiny dětí z mateřských škol a handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Žáci ve věku do dovršení 15 let mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).  

3 dle údaje na cestovním lístku
12 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa

Všechny údaje jsou bez záruky.