Jednodenní jízdenka Labe-Elbe

Jízdenka Labe-Elbe

Pro cestování do Čech a z Čech nabízí Ústecký kraj a dopravní svaz VVO jízdenku Labe-Elbe (Elbe-Labe-Ticket). Jízdenka platí jeden den na celém území integrované dopravy VVO a ve většině autobusů a vlaků v Ústeckém kraji.

 

Jízdenka Labe-Elbe platí rovněž pro přepravu Dráhou národního parku (U 28), která jezdí z Rumburku přes Dolní Poustevnu, Sebnitz a Bad Schandau do Děčína.


Cenová skupina Platnost Elbe-Labe Labe-Elbe

Jednodenní jízdenky
Labe-Elbe4

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
18,50 € 270 CZK

Jednodenní rodinná
jízdenka Labe-Elbe5

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
26,50 € 380 CZK

Skupinová jízdenka Labe-Elbe6

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
39,50 € 560 CZK

Jednodenní jízdenka pro
Kolo Labe-Elbe10

VVO + DÚK Území integrované
dopravy + Ústecký kraj
4,00 € 270 CZK

Stav k: 1. srpna 2018

4 platí pro pro 1 osobu a maximálně 2 děti ve věku před dovršením 15. narozeninilt 
5 platí pro pro dvě osoby a maximálně 4 děti ve věku před dovršením 15. narozenin
6 platí pro maximálně 5 osob
10 platí pro jedno kolo nebo jednoho psa

Prostorová a časová platnost

Jízdenky Labe-Elbe platí v autobusech, vlacích a na přívozech s tarifem VVO na celém území integrované dopravy včetně přeshraniční přepravy lokálními vlaky mezi městy Rumburk, Dolní Poustevna, Bad Schandau, Děčín a Litoměřice, na přívozu mezi městy Schöna a Hřensko, na autobusové lince č. 398 mezi městy Altenberg a Teplice, na autobusové lince č. 217 mezi Bahratalem, Tisou a pěší trasou na Schneeberg, na autobusové lince č. 435 mezi městy Schmilka a Česká Kamenice a na autobusové lince č. 452/453 z Ústí n. L. do Bahratalu hraniční přechod a dále na tratích uvedených v Seznamu linek.

V Ústeckém kraji platí tyto jízdenky:

 

 • v regionálních a spěšných vlacích a rychlících ČD (OS, Sp, R) –
  (neplatí ve vlacích EC, EN, CNL)
 • ve vlacích dopravce Länderbahn (trilex) mezi městy Zittau a Rybniště
 • téměř u všech regionálních dopravců a podniků městské dopravy

Jízdenky jsou platné od jejich vydání, resp. označení do 4 hodin následujícího dne. V Česku se jízdenky prodávají pouze k okamžitému nástupu k jízdě.

Historické motorové vozy: S jízdenkou Labe-Elbe „vozem ze starých časů“

T 1 Kamenicky

Jízdenka Labe-Elbe získává tuto sezónu mnohem víc na atraktivitě: Neboť od 25. března a až do 30. října 2016 platí jízdenka Labe- Elbe také na šesti českých železničních spojích s historickými motorovými vlaky.

Tyto vlaky jezdí v sobotu a v neděli a v den českých státních svátků na těchto tratích:

Od 20. června do 31. srpna se jízdenka Labe-Elbe uznává v uvedené provozní dny a o všech svátcích také na turistické lodi spoj č. 901 mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi. 

Další informace

Kde zakoupit jízdenku – zde je k dostání Jízdenka Labe-Elbe

Prodejní místa na území Dopravního svazu Horního Polabí

 • v zákaznických centrech a agenturách partnerských dopravních podniků integrované dopravy
 • u výdejních automatů Německých drah (Deutsche Bahn)
 • u řidičů regionálních autobusů
 • u průvodčího ve vybraných lokálních vlacích

Jízdenky Labe-Elbe pro cestování Polabím na německém a českém území, které byly vydány k jejímu označení, mohou být označeny také jen na území Dopravního svazu Horního Polabí (VVO). To znamená, že pokud se budete z Česka vracet v jiný den než v den odjezdu, je nutné, abyste si na českém území zakoupili jízdenku Labe-Elbe (pro jednotlivce, malou skupinu nebo kolo).

V Česku se jízdenka Labe-Elbe prodává pouze při okamžitém nástupu k jízdě.

Jízdenka Labe-Elbe v Česku: „Jízdenka Labe-Elbe“

Prodejní místa v Česku:

 • u pokladních přepážek na vlakových nádražích
 • pokladní přepážky a informační kanceláře zúčastněných dopravních podniků
 • u řidičů vybraných regionálních autobusů
  (jízdenka se označuje razítkem s datem)
 • ve vlacích (popř. s přirážkou)

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Jednodenní jízdenka Elbe-Labe neplatí na úzkorozchodných tratích Lößnitzgrundtalbahn a Weißeritztalbahn a ani v osobním výtahu v Bad Schandau.

Na horských dráhách v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha), na tramvajové dráze Kirnitzschtalbahn v Bad Schandau a na okružní jízdě po Míšni opravňují platné jízdenky Labe-Elbe k zakoupení zlevněného cestovního lístku příslušného dopravního prostředku pro jednu osobu.

Sleva na lodi do Česko-saského Švýcarska

Hornolabská dopravní společnost Pirna–Sebnitz (Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS)) nabízí na turistické lodi do Česko-saského Švýcarska 10% slevu těm, kteří přicestují s jízdenkou Labe-Elbe.

Děti, které mají v den plavby narozeniny, cestují dokonce zadarmo (nutné předložit doklad).

Platnost v 1. třídě

Jízdenky Labe-Elbe platí pouze k přepravě 2. třídou. Na území integrované dopravy zajišťované Dopravním svazem Horního Polabí je možný přestup do 1. třídy lokálního vlaku.

Pro využití 1. třídy lokálního vlaku nabízíme jednotlivé jízdenky pro přestup do 1. třídy. Pro každou osobu musí být zakoupena přestupní jízdenka (příplatkový cestovní lístek) příslušné cenové skupiny.

Jízdenky jsou po jejich označení nepřenosné.

Ceny


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Přestup
1. třída
A 1 tarifní zóna1         0,80 € 1,80 €
D Území integrované dopravy 1,60 € 3,60 €

Všechny údaje jsou bez záruky.