Jízdenka pro 4 jízdy jednotlivé

Pokud byste chtěli tu a tam cestovat autobusem a vlakem, ale zase ne tak často, aby se vám vyplatila jednodenní nebo dokonce týdenní či měsíční jízdenka, doporučujeme vám jednotlivou jízdenku pro 4 jízdy.

Za každou jízdu je nutné označit 1 až 4 dílky odpovídající počtu tarifních zón, jimiž budete projíždět.

Příklad: Při cestě z Pirny do Drážďan projíždíte dvěma tarifními zónami, za každou osobu označíte dvě ze čtyř polí jízdenky.

Jízdenka pro 4 jízdy ve zlevněném tarifu platí pro děti ode dne zápisu do školy až do dovršení 15 let a také pro objemné předměty.

Ceny a platnost jízdenky pro 4 jízdy

  Platnost Zlevněná Běžná
Jízdenka pro 4 jízdy Krátká vzdálenost podle tarifu   7,50 €
podle počtu 7,80 €2 11,40 €

Stav 1. dubna 2024

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let

Cenové skupiny

Jednotlivé vstupenky můžete získat v několika cenových kategoriích. Cena jízdenky závisí na dvou věcech: počtu tarifních zón, kterými cestujete, a době, kterou na cestu potřebujete.


Cenová skupina 1

Platí pro jízdy v rámci jedné tarifní zóny nebo v rámci příhraniční oblasti po dobu maximálně 1 hodiny od označení jízdenky.


Cenová skupina 2

Platí pro jízdy ve dvou sousedních tarifních zónách, tj. při překročení jedné hranice tarifní zóny po dobu maximálně 1,5 hodiny od označení jízdenky. Tarifní zóny, jimiž během jízdy projíždíme vícekrát, se počítají jen jednou.


Cenová skupina 3

Platí pro jízdy ve třech tarifních zónách, tj. při překročení dvou hranic tarifních zón po dobu maximálně 2 hodin od označení jízdenky. Tarifní zóny, jimiž během jízdy projíždíme vícekrát, se počítají jen jednou.

 


Cenová skupina 4

Platí pro jízdy ve více než 3 tarifních zónách po dobu maximálně 4 hodin od označení jízdenky. 

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Jízdenka pro 4 jízdy neplatí:

  • na horských dráhách v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha),
  • při okružní jízdě po Míšni,
  • na úzkorozchodných tratích Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn,
  • na tramvajové dráze Kirnitzschtalbahn,
  • v osobním výtahu v Bad Schandau a
  • v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi).

Platnost v 1. třídě

Pro využití 1. třídy v lokálním vlaku nabízíme jednodenní jízdenky pro přestup do 1. třídy.

Jízdenky jsou po jejich označení nepřenosné.

Ceny

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Všechny údaje jsou bez záruky.