Předplatní měsíční jízdenky

Weitere Informationen

Inhaber von Monats-, 9-Uhr-Monatskarten sowie Job­Tickets zum Normalpreis können von 18 bis 4 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztags, einen weiteren Erwachsenen und maximal vier Schüler bis zum 15. Geburtstag mitnehmen.

Cestujícím, kteří dojíždějí do práce, doporučujeme předplatní měsíční jízdenku za běžnou cenu. Žákům, učňům a studentům doporučujeme předplatní měsíční jízdenky ve zlevněném tarifu a všem těm, kteří chtějí cestovat vždy až po deváté, doporučujeme předplatní měsíční jízdenku po deváté.

Předplatné se uzavírá minimálně na dobu 12 za sebou nepřetržitě jdoucích měsíců. 

Ceny a platnost předplatní měsíční jízdenky

  Platnost Zlevněná Běžná
Předplatní měsíční jízdenka
1 kalendářní měsíc
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
41,20 €9 54,10 €13
Tarifní zóna Drážďany 50,30 €9 66,90 €13
2 tarifní zóny3 74,00 €9 98,50 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
110,90 €9 147,70 €13
Území integrované dopravy 146,5 €9 195,30 €13

Ceny a platnost předplatní měsíční jízdenky po deváté

Předplatní měsíční jízdenka po deváté neplatí od pondělí do pátku v době od 4 do 9 hodin. O víkendu a o svátcích mohou držitelé měsíční jízdenky po deváté cestovat bez časového omezení.

Předplatní měsíční jízdenka po deváté se neprodává ve zlevněném tarifu.

  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 47,60 €13
Tarifní zóna Drážďany 57,80 €13
2 tarifní zóny3 86,00 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
128,80 €13
Území integrované dopravy 171,10 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku
9 platí pouze společně s platnou zákaznickou kartou

Přehled výhod pro předplatitele

Výhody předplatní měsíční jízdenky a předplatní měsíční jízdenky po deváté

Nejen že jsou předplatní měsíční jízdenky a předplatní měsíční jízdenky po deváté cenově výhodnější než běžné měsíční jízdenky – ale nabízejí navíc i celou řadu výhod:

Spolucestující osoby o víkendu a ve svátky

Z měsíčních a předplatních měsíčních jízdenek za běžnou cenu jízdného se každý den od 18 hodin až do 4 hodin (o víkendu a svátcích pak na celý den) stávají rodinné jízdenky.

To znamená, že v platné tarifní zóně na ni můžete cestovat společně s další jednou dospělou osobou a až čtyřmi žáky ve věku do 15 let. Namísto jedné dospělé osoby může jet ještě jeden další žák.

To neplatí ve speciálních dopravních prostředcích (horské dráhy Drážďany: pozemní a visutá lanová dráha, úzkokolejky: Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn, okružní jízda po Míšni, Citybus Pirna, tramvaj Kirnitzschtalbahn, osobní výtah v Bad Schandau a v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi)).

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

V rámci časové a prostorové platnosti své jízdenky můžete bezplatně přepravovat buď kolo, přívěs za kolo nebo jednoho psa.

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Pro držitele měsíčních jízdenek máme zvláštní nabídku pro volný čas:

Pokud platí tato časová jízdenka v tarifní zóně (v tarifních zónách), v níž (v nichž) jezdí

 • horské dráhy v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha),
 • úzkokolejky (Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn),
 • okružní jízda po Míšni,
 • tramvaj Kirznitschtalbahn a
 • osobní výtah v Bad Schandau,

pak můžete využít rovněž i tyto speciální dopravní prostředky.

Cenové skupiny pro časové jízdenky

Sezónní jízdenky VVO jsou k dispozici v několika cenových kategoriích. Cena se určuje podle počtu projetých tarifních zón.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně v souladu s údaji na jízdence s výjimkou tarifní zóny Drážďany.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v příhraniční oblasti v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina A1

Platí pro jízdy v tarifní zóně Drážďany.


Cenová skupina B

Platí pro jízdy ve dvou sousedních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina C

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně (domovské zóně) a všech okolních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.

Cenová skupina D

Platí pro jízdy po celém území integrované dopravy
VVO.

Chtěli byste se stát předplatitelem naší jízdenky?

Další informace

Platí přepravní podmínky VVO a ustanovení k tarifům.

Sjednat si předplatné není vůbec nic složitého. Žádost o předplatné vyplňte přímo na počítači, poté ji vytiskněte, podepište na vyznačených místech a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne předchozího měsíce) nebo ji zašlete na adresu uvedenou v žádosti.

 

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Uzavřít předplatné není vůbec nic složitého. Vyplňte jednoduše příslušný formulář pohodlně na počítači a poté jej vytiskněte a odevzdejte v nejbližším zákaznickém centru (nejpozději do 10. dne měsíce předcházejícího měsíci platnosti jízdenky), nebo jej pošlete na adresu uvedenou na žádosti.

Chcete udělat nějakou změnu na své žádosti o předplatné? Pak k tomu použijte stejný formulář.

Předplatné si můžete sjednat u níže uvedených dopravních podniků integrovaných v dopravním svazu VVO:

Abokarte
 • VGH
 • RBO
 • DVB
 • RVSOE
 • DB
VGH RBO DVB RVSOE DB

Na co je třeba pamatovat u zlevněných předplatních měsíčních jízdenek?

Kdo smí využívat zlevněné měsíční jízdenky?

 • Žáci a studenti veřejných, státem schválených či státem uznaných soukromých všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť, zvláštních a speciálních škol, zařízení druhého vzdělávacího stupně, univerzit, vysokých škol, vysokých odborných škol, akademií, s výjimkou správních akademií, vysokých škol správních a zemských lidových vysokých škol.

 • Osoby, které navštěvují školy či jiná vzdělávací zařízení, jež nespadají pod písmeno (a), pakliže jsou na základě školní docházky do těchto škol či vzdělávacích zařízení osvobozeny od povinné školní docházky anebo pakliže školní docházka do těchto škol a ostatních soukromých vzdělávacích zařízení splňuje podmínky pro získání podpory podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání.

 • Osoby, které na lidové vysoké škole či v jiném zařízení dalšího vzdělávání navštěvují kurzy s cílem dodatečného dosažení ukončení druhého stupně školy nebo reálné školy.

 • Osoby, které jsou v učebním poměru ve smyslu zákona o odborném vzdělávání nebo v jiném smluvním poměru ve smyslu § 26 zákona o odborném vzdělávání, a dále osoby, které se vzdělávají v zařízení mimo podnikové odborné vzdělávání ve smyslu § 43 odst. 2 zákona o odborném vzdělávání, § 36 odst. 2 zákona o řemeslech.

 • Osoby, které navštěvují státem uznávaný kurz odborné přípravy.

 • Praktikanti a dobrovolníci, pakliže je výkon praxe či dobrovolnictví naplánován před zahájením, v době nebo po ukončení státem regulovaného vzdělávání nebo studia na vysoké škole podle ustanovení platných pro vzdělávání a studium.

 • Úředničtí čekatelé nejnižší a střední služební třídy a dále praktikanti a osoby, kteří teprve musejí docházkou do správního kurzu získat kvalifikaci pro ustanovení úřednickým čekatelem nejnižší a střední služební třídy, pakliže nebudou od správního úřadu dostávat náhradu cestovních výloh.

 • Účastníci dobrovolnického, sociálního nebo ekologického roku, účastníci činní ve spolkové dobrovolnické službě či v obdobných sociálních službách.

Povinnou podmínkou je zákaznická karta

Žáci, stážisté a osoby vykonávající dobrovolnou službu mohou používat jízdenky BildungsTicket (předplatné), AzubiTicket Sachsen (předplatné) a zlevněné týdenní, (předplatné) měsíční jízdenky pouze s platnou zákaznickou kartou. Jakmile si pořídíte předplatné, obdržíte jízdenku i zákaznickou kartu poštou.

Zákaznickou kartu kompletně vyplňte, přiložte pasovou fotografii a - pokud jste starší 15 let - získejte razítko (potvrzení) ze školy nebo dopravního podniku (s předložením smlouvy o výuce). Potvrzení od školící společnosti není přípustné.

Zákaznická karta platí nejdéle do prokázaného ukončení školení, nejdéle však 3 roky počínaje prvním potvrzeným dnem platnosti. V případě žáků, jejichž zákaznická karta je potvrzena pouze do konce školního roku, platí do konce následujících saských školních prázdnin.

U papírových jízdenek zadejte do příslušného pole jméno a příjmení.

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Platnost v 1. třídě

Předplatní měsíční jízdenky a předplatní měsíční jízdenky po deváté platí pouze pro přepravu 2. třídou. Držitelé předplatní měsíční jízdenky za běžnou cenu si mohou zakoupit příplatkovou týdenní jízdenku nebo příplatkovou měsíční jízdenku k využití 1. třídy lokálních vlaků.

  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €

Pro případ jednorázové přepravy 1. třídou lokálního vlaku máme v nabídce rovněž příplatkové cestovní lístky k jednotlivým jízdenkám:

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Změna v údajích na předplatní měsíční jízdence

Osoba a adresa

Změny v údajích osoby nebo adresy na předplatní měsíční jízdence je nutné neprodleně písemně oznámit dopravnímu podniku.

Prostorová platnost

Změny týkající se prostorové platnosti jízdenky je nutné neprodleně písemně oznámit dopravnímu podniku. Přitom je nutné pamatovat na to, že změna prostorové platnosti může být zpracována maximálně tři měsíce předem. Za každou změnu na předplatní jízdence je nutné uhradit poplatek, jehož výše se u jednotlivých dopravních podniků liší (max. až 5 eur).

To se netýká změn, které vyplývají ze skutečnosti, že pominuly důvody, na základě nichž byl cestující oprávněn používat aktuálně užívanou předplatní jízdenku.

Bankovní spojení

Změny v údajích bankovního spojení je nutné dopravnímu podniku oznámit písemně nejpozději k 10. dni předchozího měsíce.
Bude-li toto oznámení učiněno později, odejde nejbližší splátka stále ještě z dosavadního účtu. Náklady, které kvůli tomu vzniknou (např. odúčtování, zpětné účtování na vrub), hradí předplatitel, resp. majitel účtu.

Zrušení oprávnění k jízdám za zlevněné jízdné

Pokud chcete změnit zvýhodněné předplatné na běžné předplatné, sdělte prosím tuto změnu písemně svému dopravnímu podniku nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce, v němž bude jízdenka naposledy využívána.

Zrušení předplatní měsíční jízdenky

Smluvní vztah můžete z vlastního zájmu vypovědět uplynutím kalendářního měsíce. Výpověď musí být dopravnímu podniku doručena písemně nejpozději 10. kalendářní den měsíce, v němž bude jízdenka naposledy využívána.

Pokud bude předplatné zrušeno před uplynutím prvních 12 měsíců, bude provedeno vyúčtování, při kterém bude držitel předplatní měsíční jízdenky posuzován tak, jako by si byl zakoupil měsíční jízdenky za běžnou cenu.

Vyúčtování se neprovádí, pokud ke zrušení předplatného dojde z důvodu změny tarifu.

Pokud pominou důvody, na základě nichž je cestující oprávněn jezdit za zlevněné jízdné, je rovněž nutné smlouvu o předplatném zrušit.

Výpověď se stává účinnou a inkasní příkaz se ukončuje až poté, co držitel předplatní jízdenky odevzdá (jemu předané) jízdenky, které má stále ve svém vlastnictví, a uhradí případné nezaplacené dopravné a poplatky.

Všechny údaje jsou bez záruky.