Bezplatná přeprava

Děti

Předškolní děti ve věku do zápisu do školy v doprovodu jedné dospělé osoby a skupiny dětí z mateřských škol mohou na území Dopravního svazu Horního Polabí cestovat lokálním vlakem, příměstským vlakem, tramvají, autobusem a téměř všemi přívozy bezplatně.

Osoby doprovázející skupinu dětí z mateřských škol cestují bez slevy.

Handicapované osoby

Handicapované osoby jsou přepravovány bezplatně pouze v případě, že mají s sebou platný průkaz tělesně postižené osoby a přílohu Úřadu sociálního zabezpečení (Versorgungsamt) s platným kolkem (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení (§ 145 SGB IX)). Bezplatná přeprava osob doprovázejících handicapovanou osobu se řídí rovněž Ustanoveními Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení, v platném průkazu postižené osoby musí být uvedeno jméno osoby, která s ní cestuje jako doprovod.

Handicapované osoby s platným průkazem postižené osoby a přílohou s platným kolkem smějí ve všech dopravních svazech v Německu cestovat veřejnými dopravními prostředky bezplatně. Rovněž tak je pro ně bezplatná i přeprava 2. třídou ve všech lokálních vlacích na území Německa. Regulace 50 km byla k 01.09.2011 zrušena.

Zemská a spolková policie a Saská bezpečnostní stráž

Službu vykonávající příslušníci policie Svobodného státu Sasko a spolkové policie v uniformě, při smíšených policejních hlídkách společně s příslušníky spolkové policie rovněž službu vykonávající příslušníci české policie a dále uniformovaný zaměstnanec Saské bezpečnostní stráže jsou v dopravních prostředcích linkové dopravy přepravováni po celém území integrované dopravy zdarma. U lokálních vlaků to platí pouze pro přepravu 2. třídou.