Zvířata

Schovat nápovědu

Povinnost nosit náhubek: Pokud pes nenosí náhubek, zaplatí majitel psa poplatek 20 eur.

Pokud chcete vzít s sebou svého psa nebo domácího mazlíčka do autobusu a vlaku, není to vůbec problém, je-li ve vozidle dostatek místa. Drobná zvířata přepravovaná ve vhodné přepravce s vámi mohou cestovat bezplatně.

Pro psy platí na území integrované dopravy tyto jízdenky:

  • Jednodenní jízdenka pro kolo
    (1 tarifní zóna nebo území integrované dopravy)
  • Jednodenní jízdenka pro kolo Labe-Elbe
  • Měsíční jízdenka pro kolo

Ceny a platnost jednodenní jízdenky pro kolo

Jednodenní jízdenka pro kolo platí vždy od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

Využijte jednodenní jízdenku pro kolo společně s noční jízdenkou NachtTicket (platí od 18 do 6 hodin následujícího dne), jízdenka platí do 6 hodin.

Myslete prosím na to, že po celou dobu jízdy musíte na své zvíře dohlížet. Kromě toho musejí mít psi náhubek, pokud se ovšem nejedná o doprovodné psy hendikepovaných osob. Psi musejí navíc neustále být na krátkém vodítku.

Je zakázáno umisťovat zvířata na sedadla.

O tom, zda bude možné zvíře přepravit a na jaké místo ve vozidle bude umístěno, rozhodne provozní personál.

Podrobnosti o přepravě jízdních kol, věcí a zvířat najdete v textu psaném malým písmem.

  Platnost

Běžná

Jednodenní jízdenka pro kolo11

1 tarifní zóna3 2,20 €
území integrované dopravy 3,30 €

Jednodenní jízdenka
pro kolo Labe- Elbe11

území integrované dopravy +
Ústecký kraj
4,00 €
Měsíční jízdenka pro kolo11 území integrované dopravy 20,00 €
Jízdenka do Německa plus odvoz (Deutschlandticket
Plus Mitnahme) (předplatní)14
kalendářní měsíc
území integrované dopravy + 10,00 €13

Stav 1. dubna 2024

3 dle údaje na cestovním lístku
11 platí alternativně též pro přívěs za kolo nebo psa
13 platí celý den pro kolo/psa a od pondělí do pátku od 18 do 4 a o víkendech a svátcích celý den pro 1 dospělou osobu + max. 4 žáky až do dne dovršení 15 let
14 platné pouze v kombinaci s německou jízdenkou vystavenou na stejné uživatelské jméno; * Pro přechod do 1. třídy nabízíme příplatkové jízdenky

Pokud jste držitelem měsíční, resp. předplatní měsíční jízdenky, může s vámi v příslušné tarifní zóně (zónách) cestovat váš pes bezplatně.

Měsíční jízdenka pro kolo (platná pro psa) platí od okamžiku jejího označení do 24 hodin téhož dne následujícího měsíce.

Cenové skupiny

Jízdenky pro přepravu jízdních kol, přívěsů pro kola nebo psů jsou k dostání ve dvou cenových skupinách.


Cenové skupina A

Platí pro jízdy v tarifní zóně podle potisku jízdenky.


Cenové skupina D

Platí pro cesty ve více než 1 tarifní zóně.

Upozornění pro držitele měsíčních a předplatních měsíčních jízdenek

Coby držitel měsíční, resp. roční jízdenky můžete brát s sebou svého psa do vozidla v rámci časové a prostorové platnosti své měsíční, resp. roční jízdenky bezplatně.

Asistenční psi cestující s handicapovanou osobou?

Vodicí a asistenční psi, kteří doprovázejí osobu, stejně jako tito psi ve výcviku musí nosit postroj na vodicí psy nebo deku a nemusí mít náhubek. Přeprava je bezplatná.

Všechny údaje jsou bez záruky.