Důchodci

Bonus máme pro cestující starší 60 let, neboť ti mohou cestovat na jednodenní jízdenku pro jednotlivce za zlevněné jízdné.

Jednodenní jízdenky

Na zlevněnou jednodenní jízdenku mohou cestovat osoby starší 60 let. Jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

Pro výlet s vnoučaty se vyplatí zakoupit si jednodenní jízdenku za běžnou cenu jízdného, protože na ni smí cestovat současně i dvě děti ve věku od 6 do 14 let včetně.

  Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka 1 tarifní zóna3 (vyjma TZ Drážďany) 5,80 €2,4 6,90 €5
tarifní zóna Drážďany 6,70 €2,4 8,00 €5
2 tarifní zóny3 9,20 €2,4 11,00 €5
Území integrované dopravy 15,00 €2,4 18,00 €5

Stav 1. dubna 2023

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
3 dle údaje na cestovním lístku
4 platí rovněž pro osoby po dovršení 60 let
5 platí pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 žáky ve věku až do dovršení 15 let

Skupinová jízdenka pro max. 5 osob

Skupinová jízdenka pro max. 5 osob je ideální skupinovou jízdenkou na výlety. Na jednu skupinovou jízdenku pro max. 5 osob tak může cestovat najednou až 5 osob. Jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

  Platnost Běžná
Skupinová jízdenka
pro max. 5 osob7
1 tarifní zóna3 20,20 €
2 tarifní zóny3 27,20 €
Území integrované dopravy 37,60 €

Stav 1. dubna 2023

Upozornění 

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

3 dle údaje na cestovním lístku
7 platí pro maximálně 5 osob

Jednodenní rodinná jízdenka

Jednodenní rodinná jízdenka se vyplatí již při cestování dvou dospělých osob. Jaké to má výhody pro vás Na tuto jízdenku s vámi mohou cestovat až čtyři děti ve věku od 6 do 14 let včetně. Jednodenní rodinná jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

  Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka6 1 tarifní zóna3 12,20 €
2 tarifní zóny3 16,80 €
Území integrované dopravy 25,70 €

Stav 1. dubna 2023

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

2 platí pro žáky ve věku až do dovršení 15 let
6 platí pro 2 dospělé osoby a maximálně 4 žáky ve věku až do dovršení 15 let

(Předplatní) měsíční jízdenka po deváté

Všem důchodcům, kteří cestují pravidelně autobusem a vlakem, nabízíme měsíční jízdenku po deváté a předplatní měsíční jízdenku po deváté. Ta platí vždy od pondělí do pátku od 9 hodin ráno. O víkendu a o svátcích mohou držitelé měsíční jízdenky po deváté cestovat bez časového omezení.

  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
54,50 €13
Tarifní zóna Drážďany 68,00 €13
2 tarifní zóny3 99,00 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
148,50 €13
Území integrované dopravy 196,20 €13
  Platnost Běžná

Předplatní měsíční
jízdenky po deváté
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

1 tarifní zóna1, 3 44,40 €13
Tarifní zóna Drážďany 53,80 €13
2 tarifní zóny3 79,90 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
119,80 €13
Území integrované dopravy 159,10 €13

Stav 1. dubna 2023

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku

Všechny údaje jsou bez záruky.