Důchodci

Bonus máme pro cestující starší 60 let, neboť ti mohou cestovat na jednodenní jízdenku pro jednotlivce za zlevněné jízdné.

Jednodenní jízdenky

Na zlevněnou jednodenní jízdenku mohou cestovat osoby starší 60 let. Jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.

Pro výlet s vnoučaty se vyplatí zakoupit si jednodenní jízdenku za běžnou cenu jízdného, protože na ni smí cestovat současně i dvě děti ve věku od 6 do 14 let včetně.


Cenová skupina Platnost Zlevněná Běžná
Jednodenní jízdenka
pro 1 osobu
A 1 tarifní zóna2 5,00 €3,11 6,00 €4
B 2 tarifní zóny2 7,50 €3,11 9,00 €4
D Území integrované dopravy 12,00 €3,11 14,00 €4

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

2 dle údaje na cestovním lístku
3 platí rovněž pro důchodce po dovršení 60 let
4 platí pro maximálně tři osoby, z nichž nanejvýš jedna osoba smí být starší 14 let

Skupinová jízdenka pro max. 5 osob

Skupinová jízdenka pro max. 5 osob je ideální skupinovou jízdenkou na výlety. Na jednu skupinovou jízdenku pro max. 5 osob tak může cestovat najednou až 5 osob. Jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.


Cenová skupina Platnost Běžná
Skupinová jízdenka pro max. 5 osob6 A
1 tarifní zóna2 15,00 €
B
2 tarifní zóny2 22,00 €
D
Území integrované dopravy 29,50 €

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle §145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

2 dle údaje na cestovním lístku
6 platí pro maximálně pět osob

Jednodenní rodinná jízdenka

Jednodenní rodinná jízdenka se vyplatí již při cestování dvou dospělých osob. Jaké to má výhody pro vás Na tuto jízdenku s vámi mohou cestovat až čtyři děti ve věku od 6 do 14 let včetně. Jednodenní rodinná jízdenka platí od okamžiku jejího označení do 4 hodin následujícího dne.


Cenová skupina Platnost Běžná
Jednodenní rodinná jízdenka5 A
1 tarifní zóna2 9,00 €
B
2 tarifní zóny2 13,50 €
D
Území integrované dopravy 20,00 €

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle §145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

2 dle údaje na cestovním lístku
5 platí pro maximálně šest osob, z nichž nanejvýš dvě osoby smí být starší 14 let

(Předplatní) měsíční jízdenka po deváté

Všem důchodcům, kteří cestují pravidelně autobusem a vlakem, nabízíme měsíční jízdenku po deváté a předplatní měsíční jízdenku po deváté. Ta platí vždy od pondělí do pátku od 9 hodin ráno. O víkendu a o svátcích mohou držitelé měsíční jízdenky po deváté cestovat bez časového omezení.


Cenová skupina Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
A 1 tarifní zóna1 (vyjma tarifní zóny Drážďany) 43,20 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 52,40 €
B 2 tarifní zóny2 78,00 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
116,50 €
D Území integrované dopravy 155,50 €

Cenová skupina Platnost Běžná

Předplatní měsíční jízdenky po deváté12 
Kalendářní měsíc
ne v po – pá
od 4 do 9 hodin

A 1 tarifní zóna1
36,90 €
A 1 Tarifní zóna Drážďany 44,50 €
B 2 tarifní zóny2 66,50 €
C 1 tarifní zóna2
a okolní
99,40 €
D Území integrované dopravy 132,60 €

Stav k: 1. srpna 2019

Upozornění

Bezplatně jsou přepravovány děti mladší 6 let, skupiny dětí z mateřských škol, handicapované osoby podle § 145 SGB IX (Ustanovení Deváté knihy zákoníku o sociálním zabezpečení). Děti od 6 do 14 let včetně mohou cestovat za zlevněné ceny jízdného (zlevněné časové jízdenky jsou platné pouze společně se zákaznickou kartou).

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
2 dle údaje na cestovním lístku

Všechny údaje jsou bez záruky.