Měsíční jízdenka po deváté

Pro ty, kdo nejsou zrovna ranní ptáčata nebo chtějí cestovat autobusem a vlakem až od 9 hodin, máme měsíční jízdenku po deváté.

Měsíční jízdenka po deváté je výhodnější než běžná jízdenka, protože se od pondělí do pátku v době od 4 do 9 hodin nesmí používat. 

O víkendu a o svátcích můžete s měsíční jízdenkou po deváté cestovat bez časového omezení.

Měsíční jízdenka po deváté se neprodává ve zlevněném tarifu.

Měsíční jízdenku po deváté můžete dostat také jako předplatní jízdenku pohodlně až domů.

Ceny a platnost měsíční jízdenky po deváté

  Platnost Běžná
Měsíční jízdenka po deváté
platí ode dne označení jízdenky
do téhož dne následujícího měsíce
ne v po – pá
 
od 4 do 9 hodin
1 tarifní zóna1, 3
(vyjma tarifní zóny Drážďany)
58,40 €13
Tarifní zóna Drážďany 73,00 €13
2 tarifní zóny3 106,50 €13
1 tarifní zóna3
a okolní
159,70 €13
Území integrované dopravy 211,00 €13

Stav 1. dubna 2024

Upozornění

Děti do prvního dne školní docházky a těžce zdravotně postižené osoby jsou přepravovány bezplatně v souladu s ustanoveními IX. knihy sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX). Žáci do 15 let věku mohou využívat zlevněné jízdné se zákaznickou kartou.

1 nebo jen příhraniční oblast podle tarifu
3 dle údaje na cestovním lístku

Cenové skupiny pro časové jízdenky

Sezónní jízdenky VVO jsou k dispozici v několika cenových kategoriích. Cena se určuje podle počtu projetých tarifních zón.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně v souladu s údaji na jízdence s výjimkou tarifní zóny Drážďany.


Cenová skupina A

Platí pro jízdy v příhraniční oblasti v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina A1

Platí pro jízdy v tarifní zóně Drážďany.


Cenová skupina B

Platí pro jízdy ve dvou sousedních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.


Cenová skupina C

Platí pro jízdy v jedné tarifní zóně (domovské zóně) a všech okolních tarifních zónách v souladu s údaji na jízdence.

Cenová skupina D

Platí pro jízdy po celém území integrované dopravy
VVO.

Časová platnost

Měsíční jízdenky po deváté platí od okamžiku jejich označení do uplynutí téhož kalendářního dne následujícího měsíce. To znamená, že například měsíční jízdenka po deváté, která byla označena 12. dubna, platí do 12. května 24 hodin včetně.
Pokud připadá konec platnosti na den, který v kalendáři není, končí platnost jízdenky s uplynutím posledního kalendářního dne měsíce.

Spolucestující osoby o víkendu a ve svátky

Z měsíčních a předplatních měsíčních jízdenek za běžnou cenu jízdného se každý den od 18 hodin až do 4 hodin (o víkendu a svátcích pak na celý den) stávají rodinné jízdenky.

To znamená, že v platné tarifní zóně na ni můžete cestovat společně s další jednou dospělou osobou a až čtyřmi žáky ve věku do 15 let. Namísto jedné dospělé osoby může jet ještě jeden další žák.

To neplatí ve speciálních dopravních prostředcích (horské dráhy Drážďany: pozemní a visutá lanová dráha, úzkokolejky: Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn, okružní jízda po Míšni, Citybus Pirna, tramvaj Kirnitzschtalbahn, osobní výtah v Bad Schandau a v taxících hromadné dopravy na zavolání (Anrufsammeltaxi)).

Platnost ve speciálních dopravních prostředcích

Pro držitele měsíčních jízdenek máme zvláštní nabídku pro volný čas:

Měsíční jízdenky po deváté platí podle jejich prostorové a časové platnosti rovněž na horských dráhách v Drážďanech, pro okružní jízdu po Míšni, pro přepravu úzkokolejkami Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn, v tramvaji Kirnitzschtalbahn a v osobním výtahu v Bad Schandau.
To znamená, že například měsíční jízdenka po deváté pro tarifní zónu Drážďany platí na horských dráhách v Drážďanech, ale už ne pro okružní jízdu po Míšni, pro přepravu úzkokolejkami Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn, v tramvaji Kirnitzschtalbahn a v osobním výtahu v Bad Schandau.

Pokud platí tato časová jízdenka v tarifní zóně (v tarifních zónách), v níž (v nichž) jezdí

  • horské dráhy v Drážďanech (pozemní a visutá lanová dráha),
  • úzkokolejky (Lößnitzgrundbahn a Weißeritztalbahn),
  • okružní jízda po Míšni,
  • tramvaj Kirznitschtalbahn a
  • osobní výtah v Bad Schandau,

pak můžete využít rovněž i tyto speciální dopravní prostředky.

Platnost v 1. třídě

Měsíční jízdenky po deváté platí vždy jen pro přepravu 2. třídou. K měsíčním jízdenkám za běžnou cenu je možné si zakoupit příplatkovou týdenní jízdenku nebo příplatkovou měsíční jízdenku k využití 1. třídy lokálních vlaků.

  Cenová skupina Platnost Běžná
Přestup
1. třída
Týdenní jízdenka Území integrované dopravy 10,00 €
Měsíční jízdenka Území integrované dopravy 25,00 €

Pro případ jednorázové přepravy 1. třídou lokálního vlaku máme v nabídce rovněž příplatkové cestovní lístky k jednotlivým jízdenkám:

  Platnost Zlevněná Běžná
Přestup 1. třída 1 tarifní zóna,
do 4 hodin ráno následujícího dne        
1,00 €2,4 2,00 €
území integrované dopravy
do 4 hodin ráno následujícího dne
2,00 €2,4 4,00 €

Možnost kombinace s jinými jízdenkami

Na území integrované dopravy VVO můžete všechny jízdenky jednoduše vzájemně kombinovat. Jedinou výjimkou je Jízdenka pro 4 jízdy na krátké vzdálenosti, jejíž pole nesmíte vzájemně spojovat.

Informace ohledně platnosti a označení jízdenky:

Jednotlivé jízdenky platí o jednu hodinu déle, budou-li označeny v tarifní zóně, pro kterou již používáte jednodenní či časovou jízdenku. Jestliže budete cestovat lokálními vlaky, označte všechny pro jízdu potřebné jízdenky před nástupem do vozidla na nástupišti.

Pokud vaše cesta začíná v tramvaji nebo autobuse, pak označte jízdenku po vstupu do vozidla. Při kontrole jízdenek se prokažte všemi jízdenkami, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Příklady kombinací

Příklad – měsíční jízdenka + jednotlivá jízdenka

Používáte měsíční jízdenku pro tarifní zónu Drážďany a chcete jeden den vyrazit do města Wehlen? V tom případě si kupte pro další cestu v tarifní zóně Pirna jednotlivou jízdenku pro jednu tarifní zónu. Protože jednotlivou jízdenku označíte už v tarifní zóně Drážďany, ačkoli tam máte ještě měsíční jízdenku, má delší platnost: Pak máte od okamžiku označení jízdenky dvě hodiny čas na to, dostat se do města Wehlen.

Příklad – měsíční jízdenka + jednodenní jízdenka

Jste držitelem měsíční jízdenky pro obě tarifní zóny Radebeul a Drážďany a chcete vyrazit na výlet do Saského Švýcarska. Pak si kupte jednodenní jízdenku pro tarifní zóny Pirna a Bad Schandau. Tu označte před nástupem do příměstského vlaku a pak už na ni můžete cestovat celý den.

Přeprava kol a přívěsů za kolo jako spoluzavazadla a přeprava psa

V rámci časové a prostorové platnosti své jízdenky můžete bezplatně přepravovat buď kolo, přívěs za kolo nebo jednoho psa.

Všechny údaje jsou bez záruky.